1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ánh trăng nói hộ lòng tôi - Đặng Lệ Quân

Cuộn trang

INTRO: [G] [D] [C] [G] - - - [Em] [Am] [C] [D] - - - [G] [D] ni wen wo ai ni you duo shen [C] [G] wo ai ni you ji fen [Em] wo de qing ye zhen [Am] wo de ai ye zhen [C] [D] yue liang dai biao wo de xin [G] [D] ni wen wo ai ni you duo shen [C] [G] wo ai ni you ji fen [Em] wo de qing bu yi [Am] wo de ai bu bian [C] [D] yue liang dai biao wo de xin [G] [D] * qing qing de yi ge wen [C] [G] yi jin da dong wo de xin [G] [D] shen shen de yi duan qing [C] [D] jiao wo si nian dao ru jin [G] [D] * ni wen wo ai ni you duo shen [C] [G] wo ai ni you ji fen [Em] * ** ni qu xiang yi xiang [Am] ni qu kan yi kan [C] [D] yue liang dai biao wo de xin Lặp lại * Lặp lại ** Kết thúc:

Video hướng dẫn