highlight chords
				                
INTRO: 
 [G] [D] [C] [G] 
- - - 
 [Em] [Am] [C] [D] 
- - - 
 

  [G]      [D] 
 
               
ni wen wo ai ni you duo shen 
  [C]      [G] 
 
          
wo ai ni you ji fen 
   [Em] 
 
          
wo de qing ye zhen 
   [Am] 
 
         
wo de ai ye zhen 
     [C]       [D] 
 
               
yue liang dai biao wo de xin 
 

  [G]      [D] 
 
               
ni wen wo ai ni you duo shen 
  [C]      [G] 
 
          
wo ai ni you ji fen 
   [Em] 
 
         
wo de qing bu yi 
   [Am] 
 
         
wo de ai bu bian 
     [C]       [D] 
 
               
yue liang dai biao wo de xin 
 

 

    [G]      [D] 
 
             
* qing qing de yi ge wen 
    [C]      [G] 
 
             
yi jin da dong wo de xin 
   [G]       [D] 
 
             
shen shen de yi duan qing 
    [C]       [D] 
 
              
jiao wo si nian dao ru jin 
 

 

   [G]      [D] 
 
                
* ni wen wo ai ni you duo shen 
  [C]      [G] 
 
          
wo ai ni you ji fen 
 

 

      [Em] 
 
             
* ** ni qu xiang yi xiang 
   [Am] 
 
         
ni qu kan yi kan 
     [C]       [D] 
 
               
yue liang dai biao wo de xin 
 

     
Lặp lại * 
 

      
Lặp lại ** 
 

     
Kết thúc: 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ánh trăng nói hộ lòng tôi - Đặng Lệ Quân

				                
INTRO: 
 [G] [D] [C] [G] 
- - - 
 [Em] [Am] [C] [D] 
- - - 
 

  [G]      [D] 
 
               
ni wen wo ai ni you duo shen 
  [C]      [G] 
 
          
wo ai ni you ji fen 
   [Em] 
 
          
wo de qing ye zhen 
   [Am] 
 
         
wo de ai ye zhen 
     [C]       [D] 
 
               
yue liang dai biao wo de xin 
 

  [G]      [D] 
 
               
ni wen wo ai ni you duo shen 
  [C]      [G] 
 
          
wo ai ni you ji fen 
   [Em] 
 
         
wo de qing bu yi 
   [Am] 
 
         
wo de ai bu bian 
     [C]       [D] 
 
               
yue liang dai biao wo de xin 
 

 

    [G]      [D] 
 
             
* qing qing de yi ge wen 
    [C]      [G] 
 
             
yi jin da dong wo de xin 
   [G]       [D] 
 
             
shen shen de yi duan qing 
    [C]       [D] 
 
              
jiao wo si nian dao ru jin 
 

 

   [G]      [D] 
 
                
* ni wen wo ai ni you duo shen 
  [C]      [G] 
 
          
wo ai ni you ji fen 
 

 

      [Em] 
 
             
* ** ni qu xiang yi xiang 
   [Am] 
 
         
ni qu kan yi kan 
     [C]       [D] 
 
               
yue liang dai biao wo de xin 
 

     
Lặp lại * 
 

      
Lặp lại ** 
 

     
Kết thúc: 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com