highlight chords
1. Tàn một đêm bên nhau lần [C] cuối [Dm]
Ngoài lều [G] sương sao mai đầu [C] núi [F]
Trọn một đêm chiến tuyến qua [Em] mau
Ngàn lời [Dm] thương trút hết cho [C] nhau
Mà [G] nghe còn [C] thiếu. [G]
2. Mình gặp nhau thân trai thời [C] chiến [Dm]
Hồi còn [G] xanh đem nung lửa [C] chín [F]
Vừa ngày qua áo trắng thư [Em] sinh
Mà chiều [Dm] nay gối súng chinh [C] biên
Xót [G] xa niềm [C] riêng. [Am] [G]
Còn [C] đây phút [F] cuối tay [Em] nắm trong [F] tay anh [Dm] đó tôi [G] đây [C] [G]
Bèo [C] mây chung [F] kiếp, không [G] nói ra câu nhưng cũng tương [C] sầu. [Em] [G]
Đường [C] tên mũi [F] giáo, chinh [Em] chiến điêu [F] linh, xương [Dm] máu sanh [G] linh. [C] [G]
Đời [C] trai dâng [F] hiến, non [G] nước thanh [Em] bình muôn [Am] thuở yên [Dm] vui. [G] 
3. Từ ngàn xưa chim bay về [C] núi. [Dm]
Và dòng [G] sông tuôn ra biển [C] lớn [F]
Đời còn ghi những nét thương [Em] đau
Cầm bằng [Dm] như anh trước tôi [C] sau
Biết [G] bao giờ [C] nguôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh trước tôi sau

Nguyễn Văn Đông
1. Tàn một đêm bên nhau lần [C] cuối [Dm]
Ngoài lều [G] sương sao mai đầu [C] núi [F]
Trọn một đêm chiến tuyến qua [Em] mau
Ngàn lời [Dm] thương trút hết cho [C] nhau
Mà [G] nghe còn [C] thiếu. [G]
2. Mình gặp nhau thân trai thời [C] chiến [Dm]
Hồi còn [G] xanh đem nung lửa [C] chín [F]
Vừa ngày qua áo trắng thư [Em] sinh
Mà chiều [Dm] nay gối súng chinh [C] biên
Xót [G] xa niềm [C] riêng. [Am] [G]
Còn [C] đây phút [F] cuối tay [Em] nắm trong [F] tay anh [Dm] đó tôi [G] đây [C] [G]
Bèo [C] mây chung [F] kiếp, không [G] nói ra câu nhưng cũng tương [C] sầu. [Em] [G]
Đường [C] tên mũi [F] giáo, chinh [Em] chiến điêu [F] linh, xương [Dm] máu sanh [G] linh. [C] [G]
Đời [C] trai dâng [F] hiến, non [G] nước thanh [Em] bình muôn [Am] thuở yên [Dm] vui. [G] 
3. Từ ngàn xưa chim bay về [C] núi. [Dm]
Và dòng [G] sông tuôn ra biển [C] lớn [F]
Đời còn ghi những nét thương [Em] đau
Cầm bằng [Dm] như anh trước tôi [C] sau
Biết [G] bao giờ [C] nguôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com