1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh vẫn biết (Et pourtant)

Cuộn trang

1. Anh đã hay [Dm] trước sẽ có một [F] sáng một sáng đẹp trời Sẽ có một [Am] sáng một sáng không như [Dm] bao ngày Ta không [Bb] còn nồng ân ái môi nhạt [F] môi Ôi hững hờ dẫu [Gm] xa nhau dẫu [C] xa nhau Anh sẽ không [Dm] tiếc không tiếc năm tháng hoa [F] gấm ngày nào Anh sẽ đi [Am] mãi không biết khi nào [Dm] quay về Bước đi rồi là đi mãi xa mù [C] khơi xa muôn [F] trùng Xa tiếng [Gm] nói xa tay [Am] mềm xa hơi [C] ấm Hỡi em [F] yêu ĐK: Anh vẫn [Dm] biết vẫn biết đời [C] anh chỉ yêu mình [Dm] em Anh vẫn biết vẫn biết ngoài [C] em chẳng yêu một [Dm] ai Anh vẫn biết vẫn biết đời [C] anh chỉ yêu mình [F] em anh vẫn [Dm] biết 2. Cho dẫu chua [Dm] xót khi vứt đi những ân [F] ái ngày nào Anh sẽ câm [Am] nín ngăn khóe mắt hoen [Dm] lệ trào Cho tâm [Bb] hồn tựa con nước xuôi bình [F] yên Trôi êm đềm dẫu [Gm] xa nhau dẫu [C] xa nhau Anh sẽ lê [Dm] gót đi mãi đi mãi xa [F] tít mịt mờ Anh sẽ quên [Am] hết quên trái tim em [Dm] lạnh lùng Với hai bàn tay anh sẽ xây tình [C] yêu xây xây [F] tình Cho năm [Gm] tháng trái tim [Am] nồng nàn ân [C] ái hỡi em [F] yêu ĐK: Anh vẫn [Dm] biết vẫn biết đời [C] anh chỉ yêu mình [Dm] em Anh vẫn biết vẫn biết ngoài [C] em chẳng yêu một [Dm] ai Anh vẫn biết vẫn biết đời [C] anh chỉ yêu mình [F] em anh vẫn [Dm] biết Anh vẫn [Dm] biết vẫn biết đời [C] anh chỉ yêu mình [Dm] em Anh vẫn biết vẫn biết ngoài [C] em chẳng yêu một [Dm] ai Anh vẫn biết vẫn biết đời [C] anh chỉ yêu mình [F] em anh vẫn [Dm] biết ---------------------- 1. Un beau ma- [Dm] tin, je sais que [F] je m'éveillerai Différem- [Am] ment de tous les autres [Dm] jours Et mon [Bb] cœur délivré enfin de notre [F] amour Et pour – [Gm] tant, et pour- [C] tant Sans un re- [Dm] mords, sans un regret je [F] partirai Droit devant [Am] moi sans espoir de [Dm] retour Loin des yeux loin du cœur j'oublie- [C] rai pour tou- [F] jours Et ton [Gm] corps et tes [Am] bras et ta [C] voix mon [F] amour Refrain : Et pour- [Dm] tant, pour tant, je [C] n'aime que [Dm] toi Et pourtant, pourtant, je [C] n'aime que [Dm] toi Et pour tant, pourtant, je [C] n'aime que - [F] toi. Et pour-[Dm] tant 2. J'arrache- [Dm] rai sans une larme, [F] sans un cri Les liens se- [Am] crets qui déchirent [Dm] ma peau Me libé- [Bb] rant de toi pour trou- [F] ver le repos Et pour – [Gm] tant, et pour- [C] tant Je marche- [Dm] rai vers d'autres cieux, [F] d'autres pays En oubli- [Am] ant ta cruelle [Dm] froideur Les mains pleines d'amour j'offri- [F] rai au bon- [F] heur Et les [Gm] jour et les [Am] nuits et la [C] vie de mon [F] cœur Refrain : Et pour- [Dm] tant, pour tant, je [C] n'aime que [Dm] toi Et pourtant, pourtant, je [C] n'aime que [Dm] toi Et pour tant, pourtant, je [C] n'aime que - [F] toi. Et pour-[Dm] tant 3. Il faudra [Dm] bien que je retrouve [F] ma raison Mon insouci- [Am] ance et mes élans [Dm] de joie Que je [Bb] parte à jamais pour é - [F] chapper à toi Et pour – [Gm] tant, et pour- [C] tant Dans d'autres [Dm] bras quand j'oublirai jus- [F] qu'à ton nom Quand je pour- [Am] rai repenser [Dm] l'avenir Tu de viendras pour moi qu'un [C] lointain sou- [F] venir Quand mon [Gm] mal et ma [Am] peur et mes [C] pleurs vont [F] finir Refrain : Et pour- [Dm] tant, pour tant, je [C] n'aime que [Dm] toi Et pourtant, pourtant, je [C] n'aime que [Dm] toi Et pour tant, pourtant, je [C] n'aime que - [F] toi. Et pour-[Dm] tant Refrain : Et pour- [Dm] tant, pour tant, je [C] n'aime que [Dm] toi Et pourtant, pourtant, je [C] n'aime que [Dm] toi Et pour tant, pourtant, je [C] n'aime que - [F] toi. Et pour-[Dm] tant

Video hướng dẫn