Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh vẫn hành quân

Cuộn trang

1. [Am] Anh vẫn hành quân [C] trên đường ra chiến dịch [G] Mé đồi quê anh [Em] bước trăng [Dm] non [Em] ló đỉnh [Am] rừng [Am] Anh vẫn hành quân [C] lưng đèo qua bãi [Am] suối [G] Súng ngang đầu anh [Em] gối anh [Dm] đi [Em] khắp chiến [Am] trường Trời Điện [F] Biên [G] mây [C] trắng [G] gió lưng [C] đèo chiến thắng [Dm] Tưng bừng trong ánh [Am] nắng [F]. Dù thời [G] gian phai [C] sắc [G] Đất nước [C] còn chia cắt [Dm] vẫn bước [F] anh [E] không [Am] ngừng 2, [Am] Anh vẫn hành quân [C] tiêu diệt hết quân thù [G] Súng cầm tay tiến [Em] bước anh [Dm] đi [Em] khắp chiến [Am] trường [Am] Anh vẫn hành quân [C] đêm về qua vách [Am] núi [G] Có Bác Hồ chỉ [Em] lối mắt [Dm] anh [Em] thêm sáng [Am] ngời Lòng anh [F] mang [G] ấp [C] Bắc [G] dẫu cho [C] đường xa lắc [Dm] Không lùi anh vẫn [Am] bước [F]. Dù bao [G] cơn giông [C] tố [G] Dẫu cho [C] lòng mong nhớ [Dm] vẫn hát [F] vang [E] trên [Am] đường 3. [Am] Anh vẫn hành quân [C] qua đồng khô vùng lầy [G] Máu Điện Biên anh [Em] dũng anh [Dm] đi [Em] khắp núi [Am] rừng [Am] Anh vẫn hành quân [C] mưa ngàn thêm gió [Am] núi [G] Khắp sông dài anh [Em] tới, quê [Dm] ơi! [Em] Nhắn mấy [Am] lời Dòng Cửu [F] Long [G] xa [C] tắp [G] nước sông [C] Hồng miền Bắc [Dm] Đôi dòng chung miếng [Am] đất [F]. Vì quê [G] hương đất [C] nước [G] Vẫn đang [C] còn đế quốc [Dm] chiến đấu [F] anh [E] không [Am] lùi