1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh về với em

Cuộn trang

1. Anh về với [D] em như chim liền [A7] cánh như cây liền [D] cành Như đò với [Bm] sông như nước xuôi [Em] dòng vào lòng biển [F#m] xanh [Bm] Em ơi trăng còn [Em] sáng nên tình [A7] yêu vẫn còn [D] mang Em ơi sương còn [Em] xuống nên tim côi mong sưởi [D] ấm Ta xa nhau lâu [A] rồi ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay [A7] thôi. 2. Anh về với [D] em mai ta lại [A7] cách xa nhau ngàn [D] trùng Bao ngày nhớ [Bm] nhung vơi hết tâm [Em] sự vừa cạn một [F#m] đêm [Bm] Sao em anh lại [Em] khóc khi anh [A7] ra đi vì [D] em Hay chăng ân tình [Em] lớn hơn không gian đôi mình [D] cách Mai nay anh đi [A] rồi mai nay anh đi [A7] rồi, mai nay anh lại [D] đi. ĐK: Không [G] trách em yếu [F#m] mềm, khi con tim đơn [Bm] côi Không muốn em dối [A7] lòng, khi mang mang buồn [D] tủi Anh muốn em hiểu [Em] rằng, đời chiến sĩ phong [F#m] sương Nên một lần về [Bm] thăm, bằng [Em] vạn ngày gần [A7] nhau Em biết không những [F#m] chiều, khi sương thu giăng [Bm] giăng Anh nhớ xưa chúng [A7] mình, hay đi trên đường [D] vắng Anh nhớ xưa một [Em] lần, lặng ngắm áng mây [F#m] trôi Làm người yêu lính [A7] chiến mấy ai trọn [D] đôi 3. Bây giờ cách [D] xa chim kia lìa [A7] cánh, cây kia lìa [D] cành Bây giờ cách [Bm] xa, đôi lứa đôi [Em] miền nhạt nhòa chiều [F#m] mưa [Bm] Xin cho ân tình [Em] sẽ bao la [A7] như sương đầu [D] núi Xin cho ân tình [Em] sẽ không mau tan theo bọt [D] nước Anh đi anh lại [A] về, em ơi tơ duyên [A7] đầu xin trăm năm bền [D] lâu Anh đi anh lại [A] về, em ơi tơ duyên [A7] đầu ghi sâu trong lòng [D] nhau

Video hướng dẫn