highlight chords
				                    
Anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

               
all you"ve gotta do is call, 
         
and I"ll be there. 
 

               
If you need somebody to love, 
 

            
just look into my eyes, 
 

                   
I"ll be there to make you feel right, 
 

                            
if you"re feeling sorry and sad, I"d really sympathize. 
 

                    
Don"t YOU be sad, just call me tonight. 
 

        
Anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

             
all you gotta do is call, 
 

          
and I"ll be there. 
 

              
If the sun has faded away, 
 

              
I"ll try to make it shine. 
 

               
There is nothing I won"t do, 
 

                             
if you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine, 
 

                   
call me tonight, and I"ll come to you 
 

        
Anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

               
all you"ve gotta do is call, 
 

          
and I"ll be there. 
 

        
Anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

               
all you"ve gotta do is call, 
 

          
and I"ll be there. 
 

        
Anytime at all, 
 

               
all you"ve gotta do is call, 
 

          
and I"ll be there. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Any time at all - The Beatles

				                    
Anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

               
all you"ve gotta do is call, 
         
and I"ll be there. 
 

               
If you need somebody to love, 
 

            
just look into my eyes, 
 

                   
I"ll be there to make you feel right, 
 

                            
if you"re feeling sorry and sad, I"d really sympathize. 
 

                    
Don"t YOU be sad, just call me tonight. 
 

        
Anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

             
all you gotta do is call, 
 

          
and I"ll be there. 
 

              
If the sun has faded away, 
 

              
I"ll try to make it shine. 
 

               
There is nothing I won"t do, 
 

                             
if you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine, 
 

                   
call me tonight, and I"ll come to you 
 

        
Anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

               
all you"ve gotta do is call, 
 

          
and I"ll be there. 
 

        
Anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

        
anytime at all, 
 

               
all you"ve gotta do is call, 
 

          
and I"ll be there. 
 

        
Anytime at all, 
 

               
all you"ve gotta do is call, 
 

          
and I"ll be there. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com