1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo anh sứt chỉ đường tà

Phạm Duy , Hữu Loan
Nguồn: hopamviet.com