highlight chords
Em [Em] qua xóm đỏ, vàng [B7] từng góc [Em] thu
Gót [C] giày nho [Am] nhỏ dạ [Em] sầu lũ [G] lũ
Vỏ [Am] nâu cổ [Em] thụ, ngồi [B7] lâu ngủ [Em] ngủ
Áo [D] tà trắng [Em] bay, em [D] còn sớm [Em] mai
(Em [D] còn sớm [Em] mai. em [D] còn sớm [Em] mai)
Vào [Em] đây tiểu [C] thư, ngồi [Am] trong lớp [Em] học
Đấp [G] đôi tay [C] ngà trên [Am] bâu áo [C] bạch
Mang [D] ngoài nắng [B7] vào, tà dài mấy [Em] nhịp
Qua [D] cầu gió [Em] bay, qua [D] cầu gió [Em] bay 
(Qua [D] cầu gió [Em] bay, qua [D] cầu gió [Em] bay)
Em [E] mang guốc [C#m] vàng, khoe [E7] nhìn trắng [A] xanh
Ngang [F#m] qua phía [B7] anh ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình (Ơ [A] ơ ơi [B7] tình )
Cuối [E] tuần đi [C#m] phố em [F#m] mang giày [B7] hồng
Cọng [E] rau trắng [C#m] nõn ơ [A] ơ ơi [B7] xinh (Ơ [A] ơ ơi [B7] xinh )
Chân [E] em ngón [C#m] đẹp sạch [E7] như sách [A] anh
Nhưng [F#m] mà ngón [B7] tay ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình(Ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình)
Cội [E] cây nuộn [B7] nà tưởng [E] rằng hoa [C#m] huệ
Nhưng [A] mà tiểu [B7] thư ơ [Abm] ơi ơi [E] xinh (Ơ [Abm] ơi ơi [E] xinh)
Bằng [Em] hữu như hoa bằng [C] da như nước
Cuộc [Em] đời phía [G] trước trơ [Em] từng nhánh [Am] khô
Nhưng [D] mà mùa [B7] hạ đồng [Em] loại nô [Am] đùa
Phía [D] ngoài biển [Em] xa, phía [D] ngoài bãi [Em] xa
(Phía [D] ngoài bãi [Em] xa, phía [D] ngoài bãi [Em] xa)
Em [E] mang áo [C#m] dài đi [E7] hài xám [A] tro
Anh [F#m] nhìn ngẩn [B7] ngơ ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình(Ơ [A] ơ ơi [B7] tình )
Anh [E] nhìn ngón [B7] chân như [E] là hoa [C#m] hậu
Như [A] là quê [B7] hương ơ [Abm] ơ ơi [E] thương
(Ơ [Abm] ơ ơi [E] thương) Ơ [Abm] ơ ơi [E] thương ..
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo dài quê hương

Anh Bằng
Em [Em] qua xóm đỏ, vàng [B7] từng góc [Em] thu
Gót [C] giày nho [Am] nhỏ dạ [Em] sầu lũ [G] lũ
Vỏ [Am] nâu cổ [Em] thụ, ngồi [B7] lâu ngủ [Em] ngủ
Áo [D] tà trắng [Em] bay, em [D] còn sớm [Em] mai
(Em [D] còn sớm [Em] mai. em [D] còn sớm [Em] mai)
Vào [Em] đây tiểu [C] thư, ngồi [Am] trong lớp [Em] học
Đấp [G] đôi tay [C] ngà trên [Am] bâu áo [C] bạch
Mang [D] ngoài nắng [B7] vào, tà dài mấy [Em] nhịp
Qua [D] cầu gió [Em] bay, qua [D] cầu gió [Em] bay 
(Qua [D] cầu gió [Em] bay, qua [D] cầu gió [Em] bay)
Em [E] mang guốc [C#m] vàng, khoe [E7] nhìn trắng [A] xanh
Ngang [F#m] qua phía [B7] anh ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình (Ơ [A] ơ ơi [B7] tình )
Cuối [E] tuần đi [C#m] phố em [F#m] mang giày [B7] hồng
Cọng [E] rau trắng [C#m] nõn ơ [A] ơ ơi [B7] xinh (Ơ [A] ơ ơi [B7] xinh )
Chân [E] em ngón [C#m] đẹp sạch [E7] như sách [A] anh
Nhưng [F#m] mà ngón [B7] tay ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình(Ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình)
Cội [E] cây nuộn [B7] nà tưởng [E] rằng hoa [C#m] huệ
Nhưng [A] mà tiểu [B7] thư ơ [Abm] ơi ơi [E] xinh (Ơ [Abm] ơi ơi [E] xinh)
Bằng [Em] hữu như hoa bằng [C] da như nước
Cuộc [Em] đời phía [G] trước trơ [Em] từng nhánh [Am] khô
Nhưng [D] mà mùa [B7] hạ đồng [Em] loại nô [Am] đùa
Phía [D] ngoài biển [Em] xa, phía [D] ngoài bãi [Em] xa
(Phía [D] ngoài bãi [Em] xa, phía [D] ngoài bãi [Em] xa)
Em [E] mang áo [C#m] dài đi [E7] hài xám [A] tro
Anh [F#m] nhìn ngẩn [B7] ngơ ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình(Ơ [A] ơ ơi [B7] tình )
Anh [E] nhìn ngón [B7] chân như [E] là hoa [C#m] hậu
Như [A] là quê [B7] hương ơ [Abm] ơ ơi [E] thương
(Ơ [Abm] ơ ơi [E] thương) Ơ [Abm] ơ ơi [E] thương ..

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com