1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo dài quê hương

Cuộn trang

Em [Em] qua xóm đỏ, vàng [B7] từng góc [Em] thu Gót [C] giày nho [Am] nhỏ dạ [Em] sầu lũ [G] lũ Vỏ [Am] nâu cổ [Em] thụ, ngồi [B7] lâu ngủ [Em] ngủ Áo [D] tà trắng [Em] bay, em [D] còn sớm [Em] mai (Em [D] còn sớm [Em] mai. em [D] còn sớm [Em] mai) Vào [Em] đây tiểu [C] thư, ngồi [Am] trong lớp [Em] học Đấp [G] đôi tay [C] ngà trên [Am] bâu áo [C] bạch Mang [D] ngoài nắng [B7] vào, tà dài mấy [Em] nhịp Qua [D] cầu gió [Em] bay, qua [D] cầu gió [Em] bay (Qua [D] cầu gió [Em] bay, qua [D] cầu gió [Em] bay) Em [E] mang guốc [C#m] vàng, khoe [E7] nhìn trắng [A] xanh Ngang [F#m] qua phía [B7] anh ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình (Ơ [A] ơ ơi [B7] tình ) Cuối [E] tuần đi [C#m] phố em [F#m] mang giày [B7] hồng Cọng [E] rau trắng [C#m] nõn ơ [A] ơ ơi [B7] xinh (Ơ [A] ơ ơi [B7] xinh ) Chân [E] em ngón [C#m] đẹp sạch [E7] như sách [A] anh Nhưng [F#m] mà ngón [B7] tay ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình(Ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình) Cội [E] cây nuộn [B7] nà tưởng [E] rằng hoa [C#m] huệ Nhưng [A] mà tiểu [B7] thư ơ [Abm] ơi ơi [E] xinh (Ơ [Abm] ơi ơi [E] xinh) Bằng [Em] hữu như hoa bằng [C] da như nước Cuộc [Em] đời phía [G] trước trơ [Em] từng nhánh [Am] khô Nhưng [D] mà mùa [B7] hạ đồng [Em] loại nô [Am] đùa Phía [D] ngoài biển [Em] xa, phía [D] ngoài bãi [Em] xa (Phía [D] ngoài bãi [Em] xa, phía [D] ngoài bãi [Em] xa) Em [E] mang áo [C#m] dài đi [E7] hài xám [A] tro Anh [F#m] nhìn ngẩn [B7] ngơ ơ [Abm] ơ ơi [B7] tình(Ơ [A] ơ ơi [B7] tình ) Anh [E] nhìn ngón [B7] chân như [E] là hoa [C#m] hậu Như [A] là quê [B7] hương ơ [Abm] ơ ơi [E] thương (Ơ [Abm] ơ ơi [E] thương) Ơ [Abm] ơ ơi [E] thương ..

Video hướng dẫn