highlight chords
Còn gì đẹp hơn những ngày bên [Am] nhau
Hai đứa chung [C] vui ý hợp tâm [Am] đầu
Em nhớ chăng [Dm] em mỗi độ hoa [Am] đào
Mình thầm ước đến mai [Dm] sau
Nhặt hoa kết áo nàng [E7] dâu
Mình thường chờ nhau những ngày mưa [Am] ngâu
Chung nón che [C] mưa nói chuyện ban [Am] đầu
Anh viết câu [Dm] thơ ý đẹp muôn [Am] màu
Mình nào nghĩ đến thương [Dm] đau
Nào [E7] hay yêu mến con [Am] tàu
Em ơi giờ [G] đây đời anh phiêu bạt mãi [Am] đâu em ơi
Ðời [Dm] em bao [C] ngày nắng mưa dãi [Am] dầu
Về nơi [G] đây em có [E7] bàn tay nhỏ đêm [G] thâu
Ðốt [E7] đèn châm lửa cho [Am] nhau
Quên [E7] chuyện đắng cay cơ [Am] cầu
Còn gì buồn hơn những ngày xa [Am] nhau
Hai đứa hai [C] nơi cũng một tâm [Am] sầu
Em hỡi nơi [Dm] đây vẫn nhiều hoa [Am] đào
Mà người cũ mãi nơi [Dm] đâu
Ðể [E7] cho duyên lỡ nhịp [Am] cầu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo đẹp nàng dâu

Anh Bằng , Trúc Ly
Còn gì đẹp hơn những ngày bên [Am] nhau
Hai đứa chung [C] vui ý hợp tâm [Am] đầu
Em nhớ chăng [Dm] em mỗi độ hoa [Am] đào
Mình thầm ước đến mai [Dm] sau
Nhặt hoa kết áo nàng [E7] dâu
Mình thường chờ nhau những ngày mưa [Am] ngâu
Chung nón che [C] mưa nói chuyện ban [Am] đầu
Anh viết câu [Dm] thơ ý đẹp muôn [Am] màu
Mình nào nghĩ đến thương [Dm] đau
Nào [E7] hay yêu mến con [Am] tàu
Em ơi giờ [G] đây đời anh phiêu bạt mãi [Am] đâu em ơi
Ðời [Dm] em bao [C] ngày nắng mưa dãi [Am] dầu
Về nơi [G] đây em có [E7] bàn tay nhỏ đêm [G] thâu
Ðốt [E7] đèn châm lửa cho [Am] nhau
Quên [E7] chuyện đắng cay cơ [Am] cầu
Còn gì buồn hơn những ngày xa [Am] nhau
Hai đứa hai [C] nơi cũng một tâm [Am] sầu
Em hỡi nơi [Dm] đây vẫn nhiều hoa [Am] đào
Mà người cũ mãi nơi [Dm] đâu
Ðể [E7] cho duyên lỡ nhịp [Am] cầu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com