Áo em chưa mặc một lần

≣≣
Tôi với [Am] nàng, hai đứa nguyền yêu [Am] nhau
Tha thiết từ [Dm] đây cho [E] đến ngày bạc [Am] đầu
Để giao [F] ước tôi [C] trao nàng nhẫn [Am] cưới,
Em cũng tặng [E] tôi khăn [G] hồng thêu [C] cành hoa [E] mai.
Tôi vốn [Am] nghèo, em cũng chẳng cao [Am] sang,
Tay trắng cùng [Dm] nhau hai [E] đứa dệt mộng [Am] vàng
Ngày hôn [F] lễ, em [C] không đòi châu [Am] báu
Mơ ước một [E7] đôi áo [C] thêu để nhớ duyên [Am] đầu
Ngờ [F] đâu, dây đứt lìa [C] đàn,
Nụ [E] hoa chưa thắm vội [Am] tàn,
Chưa [G] vui đã sầu chia [C] phôi
Vội [Am] đi bỏ đôi áo [C] mới, ai [E7] mặc bây giờ em [Am] ơi.
Tôi thẫn [Am] thờ, nghe tiếng hàng thông [Am] reo,
Thương quá là [Dm] thương khi [E] nắng ngả về [Am] chiều
Nhìn đôi [F] áo tôi [C] thương về dĩ [Am] vãng
Như vẫn còn [E] trông thấy [C] em mặc lễ tơ [Am] hồng.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)