1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo Em Màu Gì

Cuộn trang

Ngày [Em]ngày ngóng ngóng trông [Am]trông Hỏi trần [D]gian vì đâu mà muốn[G] khóc Người [Em]người mới mới mau [Am]mau Mau về [D]đây khóc tang phận [Em]này. Tàn [Em]tàn úa úa phai [Am]phai Thân người [D]ta mười hai mà bến [G]nước Chàm [Em]chàm lấm lấm lem [Am]lem Ra mà [D]xem áo em màu [Em]gì. Vàng [Em]vàng trắng trắng cao [Am]cao Nhìn người [D]dưng ôi sao mà thân [G]thế Hồng [Em]hồng tím tím đen [Am]đen Ra mà [D]xem áo em màu [Em]gì. *Dạo* Chiều [Em]chiều nắm lấy cô [Am]liêu Em là [D]ai ? mà còn trên dương [G]thế Tình [Em]tình tính tính toan [Am]toan Đâu còn [D]ai khóc tang phận [Em]mình. *Là là lá lá la la [Em][Am] [D][G] [Em][Am] Ôi trần [D]gian: áo em màu [Em]gì ?

Video hướng dẫn