highlight chords
Ngày [Em]ngày ngóng ngóng trông [Am]trông
Hỏi trần [D]gian vì đâu mà muốn[G] khóc
Người [Em]người mới mới mau [Am]mau
Mau về [D]đây khóc tang phận [Em]này.
Tàn [Em]tàn úa úa phai [Am]phai
Thân người [D]ta mười hai mà bến [G]nước
Chàm [Em]chàm lấm lấm lem [Am]lem
Ra mà [D]xem áo em màu [Em]gì.
Vàng [Em]vàng trắng trắng cao [Am]cao
Nhìn người [D]dưng ôi sao mà thân [G]thế
Hồng [Em]hồng tím tím đen [Am]đen
Ra mà [D]xem áo em màu [Em]gì.
*Dạo*
Chiều [Em]chiều nắm lấy cô [Am]liêu
Em là [D]ai ? mà còn trên dương [G]thế
Tình [Em]tình tính tính toan [Am]toan
Đâu còn [D]ai khóc tang phận [Em]mình.
*Là là lá lá la la
[Em][Am]
[D][G]
[Em][Am]
Ôi trần [D]gian: áo em màu [Em]gì ?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo Em Màu Gì

Lý Anh Khoa
Ngày [Em]ngày ngóng ngóng trông [Am]trông
Hỏi trần [D]gian vì đâu mà muốn[G] khóc
Người [Em]người mới mới mau [Am]mau
Mau về [D]đây khóc tang phận [Em]này.
Tàn [Em]tàn úa úa phai [Am]phai
Thân người [D]ta mười hai mà bến [G]nước
Chàm [Em]chàm lấm lấm lem [Am]lem
Ra mà [D]xem áo em màu [Em]gì.
Vàng [Em]vàng trắng trắng cao [Am]cao
Nhìn người [D]dưng ôi sao mà thân [G]thế
Hồng [Em]hồng tím tím đen [Am]đen
Ra mà [D]xem áo em màu [Em]gì.
*Dạo*
Chiều [Em]chiều nắm lấy cô [Am]liêu
Em là [D]ai ? mà còn trên dương [G]thế
Tình [Em]tình tính tính toan [Am]toan
Đâu còn [D]ai khóc tang phận [Em]mình.
*Là là lá lá la la
[Em][Am]
[D][G]
[Em][Am]
Ôi trần [D]gian: áo em màu [Em]gì ?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com