highlight chords
Hò Huế:
Hơ ớ ... Chứ theo anh, theo anh lên những ngôi đền
Chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu hơ ớ 
Mặt trời vàng và mắt em nâu 
Cho anh gửi Huế một câu thơ tình.
Gặp [C] nhau cái thuở ban [Em] đầu 
Áo [Dm] xanh áo...ơ... [Em] xanh (mà) em [Am] mặc một [Dm] màu thiên [G] thanh 
Dáng [Cm] em đẹp tựa trong [Em] tranh [Am7]
Tình trong đôi [Em] mắt (mà) tình trong đôi [Dm] mắt duyên [G] lành mình đã trao. 
Bữa [C] sau em mặc áo [Em] vàng 
Áo [Dm] em áo...ơ... em...mà...nở [Am] rộ một bông cúc [G] vàng 
Dịu [Cm] dàng làn điệu dân [Em] ca [Am7] 
Mà nghe ai [Em] hát...mà...mà nghe ai [Dm] hát duyên [G] thề của lứa [C] đôi.
Anh [B] về, anh về hái nụ hoa [G] si…ơ... ơ [C]
Gieo hương thơm [Am] cả đưởng đi lối [G] về 
Dẫu [Am] đời còn lắm nhiêu [Dm] khê 
Yêu em [D] cả bốn [G] bề áo [C] hoa [D] [C]
Hôm [C] nay em mặc áo [Em] hường 
Vẫn là em đó… ơ… thiên đường anh [Dm] mơ 
Mong [C] rằng có chút đợi [Em] chờ 
Trong đôi mắt đó...[Am] mà...trong đôi mắt [D] đó còn [G] mơ mơ những [C]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo hoa

Trần Quang Lộc
Hò Huế:
Hơ ớ ... Chứ theo anh, theo anh lên những ngôi đền
Chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu hơ ớ 
Mặt trời vàng và mắt em nâu 
Cho anh gửi Huế một câu thơ tình.
Gặp [C] nhau cái thuở ban [Em] đầu 
Áo [Dm] xanh áo...ơ... [Em] xanh (mà) em [Am] mặc một [Dm] màu thiên [G] thanh 
Dáng [Cm] em đẹp tựa trong [Em] tranh [Am7]
Tình trong đôi [Em] mắt (mà) tình trong đôi [Dm] mắt duyên [G] lành mình đã trao. 
Bữa [C] sau em mặc áo [Em] vàng 
Áo [Dm] em áo...ơ... em...mà...nở [Am] rộ một bông cúc [G] vàng 
Dịu [Cm] dàng làn điệu dân [Em] ca [Am7] 
Mà nghe ai [Em] hát...mà...mà nghe ai [Dm] hát duyên [G] thề của lứa [C] đôi.
Anh [B] về, anh về hái nụ hoa [G] si…ơ... ơ [C]
Gieo hương thơm [Am] cả đưởng đi lối [G] về 
Dẫu [Am] đời còn lắm nhiêu [Dm] khê 
Yêu em [D] cả bốn [G] bề áo [C] hoa [D] [C]
Hôm [C] nay em mặc áo [Em] hường 
Vẫn là em đó… ơ… thiên đường anh [Dm] mơ 
Mong [C] rằng có chút đợi [Em] chờ 
Trong đôi mắt đó...[Am] mà...trong đôi mắt [D] đó còn [G] mơ mơ những [C]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com