1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo hoa

Cuộn trang

Hò Huế: Hơ ớ ... Chứ theo anh, theo anh lên những ngôi đền Chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu hơ ớ Mặt trời vàng và mắt em nâu Cho anh gửi Huế một câu thơ tình. Gặp [C] nhau cái thuở ban [Em] đầu Áo [Dm] xanh áo...ơ... [Em] xanh (mà) em [Am] mặc một [Dm] màu thiên [G] thanh Dáng [Cm] em đẹp tựa trong [Em] tranh [Am7] Tình trong đôi [Em] mắt (mà) tình trong đôi [Dm] mắt duyên [G] lành mình đã trao. Bữa [C] sau em mặc áo [Em] vàng Áo [Dm] em áo...ơ... em...mà...nở [Am] rộ một bông cúc [G] vàng Dịu [Cm] dàng làn điệu dân [Em] ca [Am7] Mà nghe ai [Em] hát...mà...mà nghe ai [Dm] hát duyên [G] thề của lứa [C] đôi. Anh [B] về, anh về hái nụ hoa [G] si…ơ... ơ [C] Gieo hương thơm [Am] cả đưởng đi lối [G] về Dẫu [Am] đời còn lắm nhiêu [Dm] khê Yêu em [D] cả bốn [G] bề áo [C] hoa [D] [C] Hôm [C] nay em mặc áo [Em] hường Vẫn là em đó… ơ… thiên đường anh [Dm] mơ Mong [C] rằng có chút đợi [Em] chờ Trong đôi mắt đó...[Am] mà...trong đôi mắt [D] đó còn [G] mơ mơ những [C]

Video hướng dẫn