Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo lụa Hà Đông

Cuộn trang

Nắng Sài [Gm] Gòn anh đi mà chợt [Eb] mát Bởi vì [Cm] em mặc [F7] áo lụa Hà [Bb] Đông Anh vẫn [D7] yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn [Cm6] yêu màu áo ấy vô [D7] cùng Anh vẫn [Gm] nhớ em ngồi đây tóc [Eb] ngắn Mà mùa [D7] Thu dãi nắng ở chung [Gm] quanh [G7] Linh hồn [Cm] anh vội [F] vã vẽ chân [Bb] dung Bay vội vã [Dm] vào trong hồn mở [D7] cửa Em chợt [Eb] đến, chợt [Cm] đi, anh vẫn [Eb] biết Trời chợt [Bb] mưa, chợt [Cm] nắng chẳng gì [Bb] đâu Nhưng sao [Eb] đi mà không bảo gì [D] nhau? Để anh [D7] gọi tiếng thở buồn vọng [D7] lại Em ở [Gm] đâu, hỡi mùa Thu tóc [Eb] ngắn? Giữ hộ [Cm] anh màu [F7] áo lụa Hà [Bb] Đông Anh vẫn [Dm] yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn [Cm] yêu màu áo [D7] ấy vô [Gm] cùng Anh vẫn [Cm] yêu màu áo ấy em [Gm] ơi