1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo lụa Hà Đông

thơ Nguyên Sa - nhạc Ngô Thụy Miên
Nguồn: saigonocean.com