1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo trắng Gò Công

Cuộn trang

Version 1 (Ngọc Sơn trình bày) 1. [C] Nhớ tà áo trắng người [F] thương [Am] Nhớ mùa cát khô biển [C] Đông Tìm [Dm] đâu hương xưa vị trĩu [G7] nồng Ngày [Dm] chia tay hai đứa hai cuộc [G7] sống 2. [C] Nhớ làn tóc ôm bờ [F] vai [Am] Nhớ giọng hát đêm tình [C] ai Mùa [Dm] vui, áo trắng đi lấy [G7] chồng Để cho [Dm] ai ,ôm [G7] nhớ thương chờ [C] mong ĐK: Hơn [C] 30 năm rồi, kỉ niệm xưa một [Dm] thời [G7] Tình yêu ngủ vùi trong đêm [C] tối [F] Phương trời mênh [Dm] mông Bao [Em] yêu dấu mặn nồng [Dm] Anh còn nhớ [G7] thương ngày [C] qua? 3. [C] Đếm ngày tháng nghe lòng [F] đau [Am] Cánh nhạn trắng bay về [C] đâu ? Đời [Dm] ta quanh năm như tuyết [G7] vùi Giọt lệ [Dm] rơi,thương [G7] giấc mơ phù [C] du ! --------------- Version 2 (Hạnh Nguyên trình bày) 1. [C] Nhớ tà áo trắng người Gò [F] Công [Am] Nhớ mùa cát khô biển [C] Đông Tìm [Dm] đâu hương xưa vị trĩu [G7] nồng Ngày [Dm] chia tay hai đứa hai cuộc [G7] sống 2. [C] Nhớ làn tóc ôm bờ [F] vai [Am] Nhớ giọng hát đêm tình [C] ai Mùa [Dm] vui , áo trắng đi lấy [G7] chồng Để cho [Dm] ai , ôm [G7] nhớ thương chờ [C] mong ĐK: Hơn [C] 30 năm rồi, kỉ niệm xưa một [Dm] thời [G7] Tình yêu ngủ vùi trong đêm [C] tối [F] Phương trời mênh [Dm] mông Bao [Em] yêu dấu mặn nồng [Dm] Anh còn nhớ [G7] thương biển Gò [C] Công ? 3. [C] Đếm ngày tháng qua thật [F] mau [Am] Bóng hình cũ nay còn [C] đâu ? Đời [Dm] ta quanh năm như tuyết [G7] vùi Giọt lệ [Dm] rơi, thương [G7] giấc mơ phù [C] du !

Video hướng dẫn