1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo Trắng Sân Trường

Cuộn trang

Áo trắng em [G] bay trên đường đi đến [G]trường
Làm bồng [Em] bềnh cả [Am]khung trời nắng [G]sớm
Áo trắng năm [C]xưa có [Am]một thời hoang [D]sơ có [G]một thời quên [Em]lãng
Cất [C]vào trong vấn [Am]vương cất [D]vào trong nhớ [G]thương

Hôm nay [Bm]đây áo trắng lại [Em]bay, em đi qua con phố thật [C]dài
Làm bồi [Am]hồi làm [D7]xanh bao kỷ [D]niệm
Cánh én[D] nhỏ làm chao [D7]nghiêng gió [Em]xuân
[Am]Thoáng áo [D]dài dịu đi bao khó [G]khăn

Ánh mắt đưa [G] theo áo dài em đến [G] trường
Làm ngập [Em] ngừng bàn chân nào quên [G] lối
Áo trắng như [C] mơ, như [Am]thực gợi niềm [D]vui
Chốn [G]địa đàng phơi [Em]phới, dắt [C]dìu cho khúc[Am] ca
dắt [D]dìu cho ước [G]

Đi bên [Bm]nhau áo trắng đùa [Em]bay
Em qua đây áo trắng thật [C]hiền
Một bầu [Am]trời màu [D7]xanh như ước [D] vọng
Có riêng [D] một làn mây [D7] tơ trắng [Em]bay
[Am]Thoáng áo [D] dài của em bao đắm [G]say.

Video hướng dẫn