1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo vàng em bay

Cuộn trang

[G] Áo vàng em bay [D7] quyện bao tháng ngày [Am] Mùa thu vàng [G][D7] lòng anh đắm [Am] say [G] Áo vàng em bay [D7] hoa cúc diễm [Em] kiều [Am] Mùa thu hoa [D7] nở áo vàng anh thầm [G] yêu [C] Mùa thu em mang giắng mắc tơ [G] vàng [D7] Vần thơ em [Am] đan [G] gieo ngàn nhớ [Em] nhung [C] Rồi bao thu sang anh nắn cung [G] đàn [D7] Thầm mơ trên [Am] tay màu [D7] áo mùa [G] thu phai [G] Áo vàng em bay [D7] trời cao mây vàng [Am] Yêu em tà [G] áo [D7] rộn ràng nắng [Am] thu [G] Áo vàng em bay [D7] quyện trong nắng [Em] vàng [Am] Tương tư màu [D7] áo ngàn thu áo [G] vàng

Video hướng dẫn