1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo xanh mùa hè xanh

Cuộn trang

1. Hoa [D] phượng đỏ sân trường Con đường dài kỷ [G] niệm Chân trời ngàn én [A] lượn Cánh tay người vẫy [D] ta 2. Mùa hè xanh bạn [G] ơi Mùa hè xanh lòng [F#m] người Mùa [Em] hè xanh quê hương Mùa [A] hè xanh muôn [D] nơi [D][Em][A][D] ĐK: Anh [G] ơi mùa hè [D] xanh Xanh [G] xanh ông bầu [Em] trời Xanh [F#m] bao la mặt biển Xanh [Em] xanh bao đồng lúa Xanh [A] xanh bao cánh [D] rừng Em [G] ơi mùa hè [D] xanh Khi [G] ta mặc áo xanh Đất [Em] trời như trẻ [F#m] lại Yêu [Em] thương là mãi [A] mãi Ta đi về muôn [D] nơi

Video hướng dẫn