highlight chords
[Dm] Ngày em sinh ra ở [C] nơi con phố không [G] tên trên trần [Dm] gian tôi
Đời chưa nghe vui từng [C] đêm nghe tiếng gió [G] reo cho lòng [Dm] nao nao
Mẹ may cho chiếc áo [C] xanh, mong đời [F] em thơm [Dm] lành
[Bb] Ôi, áo [C] xanh như [Dm] đời
[Dm] Ngủ ngoan em tôi mồ [C] hôi hay nước mắt [G] rơi của mẹ [Dm] tôi rơi
Ngày sau ai hay đời [C] em với chiếc áo [G] xanh có nhiều [Dm] yên vui
Cầu xin cho sớm mai [C] kia cuộc đời [F] em thơm [Dm] lành
[Bb] Như áo [C] xanh hôm [Dm] nào, [Bb] Như áo [C] xanh hôm [Dm] nào
[Bb] Như áo [A7] xanh hôm [Dm] nào 
Giữ chiếc áo ngày [C] mai sợ sẽ phai màu
Thế giới hỡi hãy thêm màu [Dm] xanh áo em
Giữ chiếc áo từng [C] đêm từng đêm em gối đầu
Giữ mãi nhé áo xanh mẹ [Dm] trao ước mơ … ố [A7] ô
[Dm] Ngày như thoi đưa rồi [C] mai như chiếc áo [G] xanh em về [Dm] nơi đâu
Đời đưa chân em còn [C] không hỡi chiếc áo [G] xanh với mộng [Dm] mơ xưa
Mẹ ơi xin giữ áo [C] xanh bên mộng [F] xưa thơm [Dm] lành
[Bb] Ôi, áo [C] xanh hôm [Dm] nào, [Bb] Ôi, áo [C] xanh như [Dm] đời
[Bb] Ôi áo [A7] xanh như [Dm] đời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo xanh

Tuấn Khanh (trẻ)
[Dm] Ngày em sinh ra ở [C] nơi con phố không [G] tên trên trần [Dm] gian tôi
Đời chưa nghe vui từng [C] đêm nghe tiếng gió [G] reo cho lòng [Dm] nao nao
Mẹ may cho chiếc áo [C] xanh, mong đời [F] em thơm [Dm] lành
[Bb] Ôi, áo [C] xanh như [Dm] đời
[Dm] Ngủ ngoan em tôi mồ [C] hôi hay nước mắt [G] rơi của mẹ [Dm] tôi rơi
Ngày sau ai hay đời [C] em với chiếc áo [G] xanh có nhiều [Dm] yên vui
Cầu xin cho sớm mai [C] kia cuộc đời [F] em thơm [Dm] lành
[Bb] Như áo [C] xanh hôm [Dm] nào, [Bb] Như áo [C] xanh hôm [Dm] nào
[Bb] Như áo [A7] xanh hôm [Dm] nào 
Giữ chiếc áo ngày [C] mai sợ sẽ phai màu
Thế giới hỡi hãy thêm màu [Dm] xanh áo em
Giữ chiếc áo từng [C] đêm từng đêm em gối đầu
Giữ mãi nhé áo xanh mẹ [Dm] trao ước mơ … ố [A7] ô
[Dm] Ngày như thoi đưa rồi [C] mai như chiếc áo [G] xanh em về [Dm] nơi đâu
Đời đưa chân em còn [C] không hỡi chiếc áo [G] xanh với mộng [Dm] mơ xưa
Mẹ ơi xin giữ áo [C] xanh bên mộng [F] xưa thơm [Dm] lành
[Bb] Ôi, áo [C] xanh hôm [Dm] nào, [Bb] Ôi, áo [C] xanh như [Dm] đời
[Bb] Ôi áo [A7] xanh như [Dm] đời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com