Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo xanh

Cuộn trang

[Dm] Ngày em sinh ra ở [C] nơi con phố không [G] tên trên trần [Dm] gian tôi Đời chưa nghe vui từng [C] đêm nghe tiếng gió [G] reo cho lòng [Dm] nao nao Mẹ may cho chiếc áo [C] xanh, mong đời [F] em thơm [Dm] lành [Bb] Ôi, áo [C] xanh như [Dm] đời [Dm] Ngủ ngoan em tôi mồ [C] hôi hay nước mắt [G] rơi của mẹ [Dm] tôi rơi Ngày sau ai hay đời [C] em với chiếc áo [G] xanh có nhiều [Dm] yên vui Cầu xin cho sớm mai [C] kia cuộc đời [F] em thơm [Dm] lành [Bb] Như áo [C] xanh hôm [Dm] nào, [Bb] Như áo [C] xanh hôm [Dm] nào [Bb] Như áo [A7] xanh hôm [Dm] nào Giữ chiếc áo ngày [C] mai sợ sẽ phai màu Thế giới hỡi hãy thêm màu [Dm] xanh áo em Giữ chiếc áo từng [C] đêm từng đêm em gối đầu Giữ mãi nhé áo xanh mẹ [Dm] trao ước mơ … ố [A7] ô [Dm] Ngày như thoi đưa rồi [C] mai như chiếc áo [G] xanh em về [Dm] nơi đâu Đời đưa chân em còn [C] không hỡi chiếc áo [G] xanh với mộng [Dm] mơ xưa Mẹ ơi xin giữ áo [C] xanh bên mộng [F] xưa thơm [Dm] lành [Bb] Ôi, áo [C] xanh hôm [Dm] nào, [Bb] Ôi, áo [C] xanh như [Dm] đời [Bb] Ôi áo [A7] xanh như [Dm] đời