highlight chords
Apologize - One Republic
Nhịp 2/4
Tone: C Minor
Verse 1:
I'm | [Cm]holding on your rope_
Got me | [Ab]ten feet off the | [Eb]ground | [Bb]__
And i'm | [Cm]hearin what you say but I
| [Ab]just can't make a | [Eb]sound | [Bb]__
You | [Cm]tell me that you need me_
| [Ab]Then you go and cut me down | [Eb]_but | [Bb]wait_
You | [Cm]tell me that you're sorry_
| [Ab]Didn't think I'd turn [Eb]a-|round, and | [Bb]say_
Chorus:
That it's | [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize it's | [Eb]too late |
| [Bb]_I said it's | [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize
It's | [Eb]too late | [Bb]_
Verse 2:
I'd | [Cm]take another chance, take a | [Ab]fall_
Take a shot for | [Eb]you | [Bb]_
And I | [Cm]need you like a heart needs a | [Ab]beat_
But it's nothin | [Eb]new |
| [Bb]_ I | [Cm]loved you with a fire | [Ab]red_
Now it's turning | [Eb]blue, and you | [Bb]say |
| [Cm]"Sorry" like the angel |
| [Ab]heaven let me think was | [Eb]you_
But | [Bb]I'm afraid_
Chorus:
It's | [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize it's | [Eb]too late_
| [Bb]_I said it's | [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize_
It's | [Eb]too late | [Bb]__
I said it's | [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize |
| [Eb]yeah | [Bb]_I said it's |
| [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize | [Eb]yeah | [Bb]_
I'm | [Cm]holdin on your rope, got me |
| [Ab]ten feet off the | [Eb]ground ||
-------------------
Đặt hợp âm: Mã Đức
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Apologize

Timbaland
Apologize - One Republic
Nhịp 2/4
Tone: C Minor
Verse 1:
I'm | [Cm]holding on your rope_
Got me | [Ab]ten feet off the | [Eb]ground | [Bb]__
And i'm | [Cm]hearin what you say but I
| [Ab]just can't make a | [Eb]sound | [Bb]__
You | [Cm]tell me that you need me_
| [Ab]Then you go and cut me down | [Eb]_but | [Bb]wait_
You | [Cm]tell me that you're sorry_
| [Ab]Didn't think I'd turn [Eb]a-|round, and | [Bb]say_
Chorus:
That it's | [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize it's | [Eb]too late |
| [Bb]_I said it's | [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize
It's | [Eb]too late | [Bb]_
Verse 2:
I'd | [Cm]take another chance, take a | [Ab]fall_
Take a shot for | [Eb]you | [Bb]_
And I | [Cm]need you like a heart needs a | [Ab]beat_
But it's nothin | [Eb]new |
| [Bb]_ I | [Cm]loved you with a fire | [Ab]red_
Now it's turning | [Eb]blue, and you | [Bb]say |
| [Cm]"Sorry" like the angel |
| [Ab]heaven let me think was | [Eb]you_
But | [Bb]I'm afraid_
Chorus:
It's | [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize it's | [Eb]too late_
| [Bb]_I said it's | [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize_
It's | [Eb]too late | [Bb]__
I said it's | [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize |
| [Eb]yeah | [Bb]_I said it's |
| [Cm]too late to [Ab]apolo-|gize | [Eb]yeah | [Bb]_
I'm | [Cm]holdin on your rope, got me |
| [Ab]ten feet off the | [Eb]ground ||
-------------------
Đặt hợp âm: Mã Đức

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com