highlight chords
1. You [Dm] must remember [G] this,
A [Dm] kiss is still a [G7] kiss
A [C] sigh is just a [Am] sigh
The [D] fundamental [D7] things [G] apply
As [C] time goes [G7] by

2. And [Dm] when two lovers [G] woo
They [Dm] still say, 'I love [G7] you
on [C] that you can [Am] rely
No [D] matter what the [D7] future [G] brings
As [G7] time goes [C] by

Chorus: [F] Moonlight and love songs are [A7] never out of date
[Dm] hearts full of passion, [F] jealousy and hate
[Am] Woman needs man and [D] man must have his [D7] mate
[G] That, no one, [Dm] can [G] [G7] deny

3. Well, it's [Dm] still the same old [G] story
A [Dm] fight for love and [G7] glory
A [C]case of do or [Am] die
The [D] world will always [D7] welcome [G] lovers
As [Dm] time goes [C] by

* Oh yes
The [D] world will always [D7] welcome [G] lovers 
As [Dm] time goes [C] by

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

As time go by

Nhạc Ngoại
1. You [Dm] must remember [G] this,
A [Dm] kiss is still a [G7] kiss
A [C] sigh is just a [Am] sigh
The [D] fundamental [D7] things [G] apply
As [C] time goes [G7] by

2. And [Dm] when two lovers [G] woo
They [Dm] still say, 'I love [G7] you
on [C] that you can [Am] rely
No [D] matter what the [D7] future [G] brings
As [G7] time goes [C] by

Chorus: [F] Moonlight and love songs are [A7] never out of date
[Dm] hearts full of passion, [F] jealousy and hate
[Am] Woman needs man and [D] man must have his [D7] mate
[G] That, no one, [Dm] can [G] [G7] deny

3. Well, it's [Dm] still the same old [G] story
A [Dm] fight for love and [G7] glory
A [C]case of do or [Am] die
The [D] world will always [D7] welcome [G] lovers
As [Dm] time goes [C] by

* Oh yes
The [D] world will always [D7] welcome [G] lovers 
As [Dm] time goes [C] by

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn