highlight chords
1. Should [G] auld acquaintance [D] be 
forgot and [G] never brought to [C] mind?
Should [G] auld acquaintance [D] be 
forgot and days of [C] auld [D] lang [G] syne
Chorus: For [G] auld lang [D] syne
my dear for [G] auld lang [C] syne
We'll [G] tak a cup of [D] kindness 
yet for [C] auld [D] lang [G] syne
2. And [G] surely ye'll be [D] your pint' 
stowp[G] and surely I'll be [C] mine
And [G] we'll tak a cup o' [D] kindness yet 
For [C] auld [D] lang syne
3. And [G] here's a hand, my [D] trusty friend
And [G] gie's a hand o' [C] thine
We'll [G] take a cup o' [D] kindness yet
For [C] auld [Dm] lang [G] syne
Chorus: For [G] auld lang [D] syne
my dear for [G] auld lang [C] syne
We'll [G] tak a cup of [D] kindness 
yet for [C] auld [D] lang [G] syne
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Auld Lang Syne

Robert Burns
1. Should [G] auld acquaintance [D] be 
forgot and [G] never brought to [C] mind?
Should [G] auld acquaintance [D] be 
forgot and days of [C] auld [D] lang [G] syne
Chorus: For [G] auld lang [D] syne
my dear for [G] auld lang [C] syne
We'll [G] tak a cup of [D] kindness 
yet for [C] auld [D] lang [G] syne
2. And [G] surely ye'll be [D] your pint' 
stowp[G] and surely I'll be [C] mine
And [G] we'll tak a cup o' [D] kindness yet 
For [C] auld [D] lang syne
3. And [G] here's a hand, my [D] trusty friend
And [G] gie's a hand o' [C] thine
We'll [G] take a cup o' [D] kindness yet
For [C] auld [Dm] lang [G] syne
Chorus: For [G] auld lang [D] syne
my dear for [G] auld lang [C] syne
We'll [G] tak a cup of [D] kindness 
yet for [C] auld [D] lang [G] syne

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com