1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ave Maria - Dâng lời cảm tạ

Liên Bình Định - Thơ: Hàn Mặc Tử

Nguồn: thanhcavietnam.net