1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ave Maria - Như song lộc triều nguyên (File Cassette trước 1975)

Cuộn trang

Video hướng dẫn