1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ave Maria

Ch. Gounod - Lời Việt: Phạm Duy
Nguồn: thanhcavietnam.net