1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba bà đi bán lợn con

Cuộn trang

Ba [Am] bà đi bán lợn con Bán đi chẳng [C] được lon ton chạy về Ba [Em] bà đi bán lợn xề Bán đi chẳng được chạy về lon [Am] ton Ba [Am] thằng cu tí chạy theo Lấy cây chọc [C] lợn cho kêu rồi cười Ba [Em] thằng cu tí học lười Trốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn [Am] heo

Video hướng dẫn