1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bà Còng đi chợ

Phạm Tuyên
Bà Còng đi chợ
Nguồn: hopamviet.com