1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba dùng facebook

Cuộn trang

Ba dùng [C] facebook muộn [E] hơn bao [Am] người [C] không ai [F] biết đến [C] ba [C] ôi thế [E] giới nó [Am] xa vời lạ [C] thế lần đầu [F] tiên thấy ba [C] cười dù [C] có bạn [E] chung đến 3 [Am] người [C] không ai [F] dám hé [C] môi [C] ôi cả [E] má lẫn [Am] con vẫn ngồi mặc [C] xác làm gì [F] siêng quá 3 [C] ngày [E] hey con à [F] đánh răng rửa mặt rồi dậy [C] thôi [E] hey em à [F] tháng lương này anh cầm đây [C] rồi 110 tin [C] nhắn chỉ [E] trong 5 [Am] ngày "[C] con ăn [F] sáng hết [C] chưa?" "[C] em ăn [E] bánh cuốn [Am] không nào?" "vì [C] bố mày [F] nay đã lên [C] đời" đã [C] thế còn [E] sang cả bên [Am] tường này "[C] yêu con [F] gái của [C] ba" "[C] con xinh [E] xắn nhất [Am] trên đời" lạy [C] chúa, bọn [F] con block [C] ba rồi [E] không, [F] nói năng làm gì cũng thế [C] thôi [E] không, xin đừng [F] poke con làm gì chẳng ai [C] cười [E] thôi, ba à, [F] quá hơn nửa đời lại đua [C] đòi [E] ba, thôi thì [F] đón con mỗi ngày là vui [C] rồi Ba nằm ba [C] ốm được [E] mươi hôm [Am] rồi [C] con với [F] má đến [C] thăm [C] ba kêu [E] mấy má [Am] con vào hàng thằng [C] út mày [F] chưa trong khung [C] hình mẹ [C] mắng rằng [E] ba không nên [Am] người [C] sao không [F] thấy tiếc [C] thương [C] ông sao [E] cứ nhố [Am] nhăng, bệnh hoạn Thì nằm [C] đấy mà [F] yên ấm cho [C] lành [E] hai tuần rồi, [F] không một chút hỏi [C] han [E] ba tuần rồi, [F] mê man tận đâu đâu trên [C] trời [E] thêm nhiều ngày, [F] mẹ giờ đã già [C] hơn [E] đến một ngày, [F] ba mày bay luôn lên [C] trời ba còn chưa [C] thoát, đèn còn [E] xanh đây [Am] này [C] con lui [F] đến ghé [C] xem [C] ôi ông [E] bố có [Am] 3 người bạn là [C] con, là [F] em và là [C] mẹ [C] ông yêu [E] nhất ở [Am] trên cuộc đời này là [C] con, là [F] em và là [C] mẹ.

Video hướng dẫn