1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba em trồng khoai lang

Cuộn trang

Ba [C] em trồng khoai lang đào lên thấy khoai [Am] mì thiệt là điều vô [F] lý Sao một hồi suy [Dm] nghĩ ba [G] em làm cái [C] đơn gửi [G] lên mấy ông [C] phường Từ [G] mờ sáng hôm [C] sau ba [G] em đánh xe [Am] bò đi [F] tới đồn công [G] an Sao một hồi lo [Am] lắng ba [G] em mới bước vào ba em mới hỏi [C] rằng Sao [C] tui trồng khoai lang đào lên thấy khoai [Am] mì thiệt là điều vô [F] lý Ai mà đêm [Dm] xuống đem [G] đào lang của [C] tui rồi [G] chôn xuống khoai [C] mì Bằng [G] cặp mắt suy [C] tư công [G] an phải chống [Am] cằm với [F] nét mặt đăm [G] chiêu Sao một hồi suy [Am] nghĩ công [G] an mới vỗ bàn công an mới nói [C] rằng Sao [C] ông trồng khoai lang đào lên thấy khoai [Am] mì thiệt là điều vô [F] lý Sau một hồi suy [Dm] nghĩ công [G] an bèn phán [C] luôn dìa [G] đi bán khoai [C]

Video hướng dẫn