highlight chords
Lần [Am] đầu mẹ thương nhớ ông
Nửa [G] xuân mẹ [C] tiễn đưa [Am] chồng
Giờ [Em] con bê [G] tha hư [C] hỏng
Mẹ [F] coi như [Em] mất đứa [Dm] con trai đầu [Am] lòng
Con ơi con mẹ dù nghèo [G] nhưng không nuôi tham [F] vọng
Được nhìn [Dm] con nghênh ngang lọng [Em] võng
Mà mẹ chỉ [G] mong đừng vong ân núi [E7] sông đừng vội vong giống [Am] dòng
Quê hương ta [Em] đấy sự nghiệp ngàn xưa [Am] đây máu đào xương trắng đầy
[Dm] Anh em ta [Am] đó chẳng cùng mẹ sinh [G] ra cũng [Em] họ hàng đấy [Am] mà
Đời [Am] ông con kháng chiến nát [C] thây
Đời [Dm] cha con cách mạng tù [Am] đày
Còn [G] con, còn con sao hèn [C] vậy?
Nhà ta giờ đang [Em] cháy đứng ngoài nhìn khói [Am] bay
Mẹ [Am] già rồi như bóng mây đời [G] con còn [C] mãi sau [Am] này
Ngời [E7] lên như [G] trăng soi [C] tỏ
Đừng [F] như đom [Em] đóm tối [Dm] tăm nơi bụi [Am] bờ
Con ơi [Am] con,mặc người mải [G] mê mưu toan danh [F] lợi
Tìm đường [Dm] ngay sáng trong mà [Em] tới
Cuộc đời tàn [G] hơi hèn sang cũng thế [E7] thôi chỉ hơn nhau tiếng [Am] đời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba lần mẹ khóc

Hoài Linh
Lần [Am] đầu mẹ thương nhớ ông
Nửa [G] xuân mẹ [C] tiễn đưa [Am] chồng
Giờ [Em] con bê [G] tha hư [C] hỏng
Mẹ [F] coi như [Em] mất đứa [Dm] con trai đầu [Am] lòng
Con ơi con mẹ dù nghèo [G] nhưng không nuôi tham [F] vọng
Được nhìn [Dm] con nghênh ngang lọng [Em] võng
Mà mẹ chỉ [G] mong đừng vong ân núi [E7] sông đừng vội vong giống [Am] dòng
Quê hương ta [Em] đấy sự nghiệp ngàn xưa [Am] đây máu đào xương trắng đầy
[Dm] Anh em ta [Am] đó chẳng cùng mẹ sinh [G] ra cũng [Em] họ hàng đấy [Am] mà
Đời [Am] ông con kháng chiến nát [C] thây
Đời [Dm] cha con cách mạng tù [Am] đày
Còn [G] con, còn con sao hèn [C] vậy?
Nhà ta giờ đang [Em] cháy đứng ngoài nhìn khói [Am] bay
Mẹ [Am] già rồi như bóng mây đời [G] con còn [C] mãi sau [Am] này
Ngời [E7] lên như [G] trăng soi [C] tỏ
Đừng [F] như đom [Em] đóm tối [Dm] tăm nơi bụi [Am] bờ
Con ơi [Am] con,mặc người mải [G] mê mưu toan danh [F] lợi
Tìm đường [Dm] ngay sáng trong mà [Em] tới
Cuộc đời tàn [G] hơi hèn sang cũng thế [E7] thôi chỉ hơn nhau tiếng [Am] đời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com