1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba lần mẹ khóc

Cuộn trang

Lần [Am] đầu mẹ thương nhớ ông Nửa [G] xuân mẹ [C] tiễn đưa [Am] chồng Giờ [Em] con bê [G] tha hư [C] hỏng Mẹ [F] coi như [Em] mất đứa [Dm] con trai đầu [Am] lòng Con ơi con mẹ dù nghèo [G] nhưng không nuôi tham [F] vọng Được nhìn [Dm] con nghênh ngang lọng [Em] võng Mà mẹ chỉ [G] mong đừng vong ân núi [E7] sông đừng vội vong giống [Am] dòng Quê hương ta [Em] đấy sự nghiệp ngàn xưa [Am] đây máu đào xương trắng đầy [Dm] Anh em ta [Am] đó chẳng cùng mẹ sinh [G] ra cũng [Em] họ hàng đấy [Am] mà Đời [Am] ông con kháng chiến nát [C] thây Đời [Dm] cha con cách mạng tù [Am] đày Còn [G] con, còn con sao hèn [C] vậy? Nhà ta giờ đang [Em] cháy đứng ngoài nhìn khói [Am] bay Mẹ [Am] già rồi như bóng mây đời [G] con còn [C] mãi sau [Am] này Ngời [E7] lên như [G] trăng soi [C] tỏ Đừng [F] như đom [Em] đóm tối [Dm] tăm nơi bụi [Am] bờ Con ơi [Am] con,mặc người mải [G] mê mưu toan danh [F] lợi Tìm đường [Dm] ngay sáng trong mà [Em] tới Cuộc đời tàn [G] hơi hèn sang cũng thế [E7] thôi chỉ hơn nhau tiếng [Am] đời

Video hướng dẫn