1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bà mẹ hai con

Cuộn trang

1. Chuyện [D] bà mẹ hai đứa [A] con Một [Bm] thằng dâng cho nước [G] non Đêm [A] đêm mắt mẹ mỏi [F#m] mòn Khuya [Em] sớm ra vào trông [A] con Thằng [D] Hai đi lính đã [A] lâu Tình [Bm] mẹ luôn ghi khắc [G] sâu Hai [A] mươi lính được lãnh [F#m] tiền Tháng [Em] tháng viết [A] thư mẹ [D] liền: "[Bm] Con xin kính thăm [Em] mẹ hiền [A] Con phương này bình yên [Bm] Lương đi lính nên [Em] không giàu [A] Chút ít mẹ ăn [D] trầu". Thằng [D] Ba đọc thư rất [A] hay Trường [Bm] làng học qua lớp [G] hai Rung [A] rinh tóc mẹ ngả [F#m] màu Nước [Em] mắt thấm [A] qua miếng [D] trầu. 2. Một [D] chiều u ám lá [A] hoa Mẹ [Bm] già đi dâng lễ [G] xa Cơ [A] quan đến nhà báo [F#m] rằng: "Anh [Em] ấy vĩnh biệt thiên [A] thu". Thằng [D] Ba năm nay lớn [A] khôn Sợ [Bm] mẹ sầu đau khổ [G] hơn Hai [A] mươi lính được lãnh [F#m] tiền Nó [Em] nhái lá [A] thư anh [D] liền: "[Bm] Con xin kính thăm [Em] mẹ hiền [A] Con phương này bình yên [Bm] Lương con để lo [Em] dâu hiền [A] Nên không gởi mẹ [D] tiền". Mẹ [D] già cười rung nếp [A] nhăn Rằng [Bm] thằng con trai rất [G] ngoan Ham [A] dâu sá gì miếng [F#m] trầu Nước [Em] mắt khóc [A] vui lần [D] đầu.

Video hướng dẫn