1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bà mẹ Ô Lý

Cuộn trang

Một [Am] sớm lên đường mẹ [Dm] ra sau [G] vườn Hỏi thăm trái [Em] bí trên giàn còn [Am] xanh Một [Am] sớm bên hè vườn [Dm] sau vắng [G] vẻ Này thôi bí [Em] nhé lên đường cùng [Am] me. Bí [Am] nằm bí ngủ đường xa Trên [G] vai mẹ [C] già Bao nhiêu vốn [Em] liếng Nhớ [Am] tới một đời đã xới [Dm] vun Hôm nay bỏ [G] vườn với xóm [C] thôn Chân mẹ [Em] già sao run [Dm] quá Qua xương [E7] trắng với máu [Am] hồng Một [Am] sớm đã về dừng [Dm] chân phố [G] thị Mẹ ôm trái [Em] bí mắt còn ngẩn [Am] ngơ Ðường [Am] vắng bên lề một [Dm] thân rất [G] nhỏ Mẹ mang trái [Em] bí đi về chợ [Am] xa. Mẹ [Am] nhớ mái nhà hàng [Dm] cau sau [G] hè Còn riêng trái [Em] bí nhớ giàn đầy [Am] hoa.

Video hướng dẫn