1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bà mẹ quê

Cuộn trang

Vườn [C] rau, vườn rau xanh ngắt một [Am] màu Có [G] đàn, có [Gsus4] đàn gà con nương [C] náu Mẹ quê, mẹ quê vất vất vả trăm [Am] chiều Nuôi [G] đàn, nuôi [Gsus4] một đàn con chắt [C] chiu Bà bà mẹ [C] quê, gà gáy trên đầu ngọn tre [F] Bà bà mẹ [Fm] quê, chợ [Am] sớm đi chưa thấy [C] về [Em] Chờ nụ cười [Dm] son, [G7] và đồng quà [C] ngon. Trời [C] mưa, trời mưa ướt áo mẹ [Am] già Mưa [G] nhiều, mưa [Gsus4] nhiều càng tươi bông [C] lúa Trời soi, trời soi bốc khói sân [Am] nhà Nắng [G] nhiều nắng [Gsus4] nhiều thì phơi lúa [C] ra Bà bà mẹ [C] quê, đêm sớm không nề hà chi [F] Bà bà mẹ [Fm] quê, ngày [F#m] tháng không ao ước [C][Em] Nhỏ giọt mồ [Dm] hôi, [G7] vì đời trẻ [C] vui. Miệng [C] khô, miệng khô nhớ bát nước [Am] đầy Nhớ [G] bà, nhớ [Gsus4] bà mẹ quê xưa [C] ấy Mùa đông, mùa đông manh chiếu thân [Am] gầy Cháu [G] bà, cháu [Gsus4] bà ngủ thiu giấc [C] say. Bà bà mẹ [C] quê, chân bước ra đời rồi xa [F] Bà bà mẹ [Fm] quê, từ [Am] lúc quê hương xóa [C] nhòa [Em] Nhìn về miền [Dm] quê, [G7] mà giọt lệ [C] sa.

Video hướng dẫn