1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba năm ta yêu em âm thầm

Cuộn trang

1. Đêm [Am] đêm mình ta riêng bóng [E7] Ưu tư một nỗi hoài [Am] mong [C] Mưa rơi đường xưa ướt [F] thấm Mây bay bay mãi ngàn [E7] năm. 2. Yêu [Am] em mà không dám nói [E7] Ba năm một mối tình [Am] câm [C] Bâng khuâng đèn khuya le [F] lói [E7] Ba năm yêu em âm [Am] thầm ĐK: Thà yêu em âm [Am] thầm thà yêu em lặng câm Còn hơn là anh [Dm] chờ còn [B7] hơn là anh [E7] trông Thà [F] có em trong [E7] mộng còn [Dm] hơn mất đi hy [Am] vọng Vì [F] em trong mộng là của [E7] riêng anh. 3. Yêu [Am] em nào em có biết [E7] Ba năm một mối tình [Am] câm [C] Đêm qua từng đêm tha [F] thiết [E7] Ba năm yêu em âm [Am] thầm

Video hướng dẫn