highlight chords
Ba [F] quan i, một [Bb] chiếc, chiếc thuyền [C] nan i, có [F] về là về với hội
Có, có gái ngoan, gái ngoan tầm chồng. Ô mới dẫu tình rằng
Anh [C] cả, anh [Dm] hai đấy đấy [G] ơi, Cơ [C] cả, cô [Dm] hai ấy ấy [F] ơi
Ba [F] quan i một [Bb] chiếc chiếc thuyền [C] rồng i, có [F] về là về với hội
Có, cái gông cái gông đi tìm, ôi mới dẫu tình rằng 
Cô [C] cả, cô [Dm] hai vẫn còn [G] không, anh [C] cả, anh [Dm] hai vẫn còn [F] không
Ba [F] quan i một [Bb] chiếc chiếc thuyền [C] không i, có [F] về là về với hội
Có, cái sông có í a đất bồi, ôi mới dẫu tình hời 
Anh [C] cả, anh [Dm] hai ở làng [G] Chanh, cô [C] cả, cô [Dm] hai ở làng [F] đôi
Ba [F] quan i một [Bb] chiếc chiếc thuyền [C] mành , có [F] về là về với hội 
Có, cái danh cái danh hơn trời, ôi mới dẫu tìnhrằng 
Cô [C] cả, cô [Dm] hai lên thác [G] Chơi, anh [C] cả, anh [Dm] hai lên thác [F] chơi
Ba [F] quan i một [Bb] chiếc là chiếc thuyền [C] nan i, có [F] về là về với với hội
Có bến sông có a con thuyền Ô mấy dẫu tình rằng
Anh [C] cả anh [Dm] hai vẫn còn [G] duyên, cô [C] cả cô [Dm] hai vẫn còn [F] duyên
Ô mấy dẫu tình [C] rằng ô mấy dẫu tình [F] ơi!....
Trên [F] trời - ô mấy dẫu tình rằng - có đám mây xanh - ô mấy dẫu tình ơi
Có con ngựa [C] bạch chạy quanh i gầm í [F] trời
Ô mấy dẫu tình rằng, ô mấy dẫu tình ơi
Đôi [Bb] ta -đôi ta- muốn lấy nhau [F] chơi -ô mấy dẫu tình ơi
Nhưng cái duyên chưa [C] định thì trời chưa xe -ô mấy dẫu tình ơi
Những [F] đôi -ố mấy dẫu tình rằng- bến nước bờ tre -ô mấy dẫu tình ơi-
Nhưng cái duyên đã [C] định, trời [G] xe cứ i [F] thành 
Ô mấy dẫu tình rằng,ô mấy dẫu tình ơi
Ba [Bb] đồng - ba đồng - một sợi chỉ [F] đào -một sợi chỉ đào-
Áo vóc không [Bb] vá, vá vào áo [C] tơi - ô mấy dẫu tình ơi
Tủi [F] lòng ì thiếp lắm chàng [Dm] ơi
Dẫu rằng lên [C] ngược xuống xuôi lỡ [F] làng
Ô mấy dẫu tình [C] rằng ô mấy dẫu tình [F] ơi
Ô mấy đãu tình [C] rằng ô mấy dẫu tình [F] ơi
Nói tự do:
Gặp chàng dưới ánh trăng thanh, xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng.
Trầu xanh, cau trắng, tranh hồng, đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe...
Dạ! Xin mời anh Cả, anh Hai ăn với em miếng trầu..
[F] Ăn một miếng [C] trầu gặp đây ăn một miếng [F] trầu
Không ăn ơ cầm lấy í, không [Dm] ăn ơ cầm lấy í [G] cho nhau bằng [C] lòng
Trầu [F] này trầu tính ớ trầu [C] tình, trầu [Bb] này trầu [F] tính i trầu [G] tình.
Ăn [C] vào cho [F] đỏ ăn vào cho [Dm] đỏ môi mình môi [G] ta
Miếng [C] trầu [G] là miếng trầu [C] vàng
Đứng ở đằng [F] xa yêu [C] nhau i đứng ở đằng [F] xa
Con mắt liếc [C] lại í con mắt liếc [Dm] lại í bằng [G] ba đứng [C] gần
Anh còn [F] son, em cũng còn son. Anh còn son i, em [Bb] i cũng ư còn [F] son i
Ước gì ta [C] được ước a gì ta [Dm] được í [G] làm con một [C] nhà
Em I về - Anh ì về - ...thưa [C7] với.... mẹ...[F] cha...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba quan mời trầu

Quan họ Bắc Ninh
Ba [F] quan i, một [Bb] chiếc, chiếc thuyền [C] nan i, có [F] về là về với hội
Có, có gái ngoan, gái ngoan tầm chồng. Ô mới dẫu tình rằng
Anh [C] cả, anh [Dm] hai đấy đấy [G] ơi, Cơ [C] cả, cô [Dm] hai ấy ấy [F] ơi
Ba [F] quan i một [Bb] chiếc chiếc thuyền [C] rồng i, có [F] về là về với hội
Có, cái gông cái gông đi tìm, ôi mới dẫu tình rằng 
Cô [C] cả, cô [Dm] hai vẫn còn [G] không, anh [C] cả, anh [Dm] hai vẫn còn [F] không
Ba [F] quan i một [Bb] chiếc chiếc thuyền [C] không i, có [F] về là về với hội
Có, cái sông có í a đất bồi, ôi mới dẫu tình hời 
Anh [C] cả, anh [Dm] hai ở làng [G] Chanh, cô [C] cả, cô [Dm] hai ở làng [F] đôi
Ba [F] quan i một [Bb] chiếc chiếc thuyền [C] mành , có [F] về là về với hội 
Có, cái danh cái danh hơn trời, ôi mới dẫu tìnhrằng 
Cô [C] cả, cô [Dm] hai lên thác [G] Chơi, anh [C] cả, anh [Dm] hai lên thác [F] chơi
Ba [F] quan i một [Bb] chiếc là chiếc thuyền [C] nan i, có [F] về là về với với hội
Có bến sông có a con thuyền Ô mấy dẫu tình rằng
Anh [C] cả anh [Dm] hai vẫn còn [G] duyên, cô [C] cả cô [Dm] hai vẫn còn [F] duyên
Ô mấy dẫu tình [C] rằng ô mấy dẫu tình [F] ơi!....
Trên [F] trời - ô mấy dẫu tình rằng - có đám mây xanh - ô mấy dẫu tình ơi
Có con ngựa [C] bạch chạy quanh i gầm í [F] trời
Ô mấy dẫu tình rằng, ô mấy dẫu tình ơi
Đôi [Bb] ta -đôi ta- muốn lấy nhau [F] chơi -ô mấy dẫu tình ơi
Nhưng cái duyên chưa [C] định thì trời chưa xe -ô mấy dẫu tình ơi
Những [F] đôi -ố mấy dẫu tình rằng- bến nước bờ tre -ô mấy dẫu tình ơi-
Nhưng cái duyên đã [C] định, trời [G] xe cứ i [F] thành 
Ô mấy dẫu tình rằng,ô mấy dẫu tình ơi
Ba [Bb] đồng - ba đồng - một sợi chỉ [F] đào -một sợi chỉ đào-
Áo vóc không [Bb] vá, vá vào áo [C] tơi - ô mấy dẫu tình ơi
Tủi [F] lòng ì thiếp lắm chàng [Dm] ơi
Dẫu rằng lên [C] ngược xuống xuôi lỡ [F] làng
Ô mấy dẫu tình [C] rằng ô mấy dẫu tình [F] ơi
Ô mấy đãu tình [C] rằng ô mấy dẫu tình [F] ơi
Nói tự do:
Gặp chàng dưới ánh trăng thanh, xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng.
Trầu xanh, cau trắng, tranh hồng, đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe...
Dạ! Xin mời anh Cả, anh Hai ăn với em miếng trầu..
[F] Ăn một miếng [C] trầu gặp đây ăn một miếng [F] trầu
Không ăn ơ cầm lấy í, không [Dm] ăn ơ cầm lấy í [G] cho nhau bằng [C] lòng
Trầu [F] này trầu tính ớ trầu [C] tình, trầu [Bb] này trầu [F] tính i trầu [G] tình.
Ăn [C] vào cho [F] đỏ ăn vào cho [Dm] đỏ môi mình môi [G] ta
Miếng [C] trầu [G] là miếng trầu [C] vàng
Đứng ở đằng [F] xa yêu [C] nhau i đứng ở đằng [F] xa
Con mắt liếc [C] lại í con mắt liếc [Dm] lại í bằng [G] ba đứng [C] gần
Anh còn [F] son, em cũng còn son. Anh còn son i, em [Bb] i cũng ư còn [F] son i
Ước gì ta [C] được ước a gì ta [Dm] được í [G] làm con một [C] nhà
Em I về - Anh ì về - ...thưa [C7] với.... mẹ...[F] cha...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com