1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba quan mời trầu

Cuộn trang

Ba [F] quan i, một [Bb] chiếc, chiếc thuyền [C] nan i, có [F] về là về với hội Có, có gái ngoan, gái ngoan tầm chồng. Ô mới dẫu tình rằng Anh [C] cả, anh [Dm] hai đấy đấy [G] ơi, Cơ [C] cả, cô [Dm] hai ấy ấy [F] ơi Ba [F] quan i một [Bb] chiếc chiếc thuyền [C] rồng i, có [F] về là về với hội Có, cái gông cái gông đi tìm, ôi mới dẫu tình rằng Cô [C] cả, cô [Dm] hai vẫn còn [G] không, anh [C] cả, anh [Dm] hai vẫn còn [F] không Ba [F] quan i một [Bb] chiếc chiếc thuyền [C] không i, có [F] về là về với hội Có, cái sông có í a đất bồi, ôi mới dẫu tình hời Anh [C] cả, anh [Dm] hai ở làng [G] Chanh, cô [C] cả, cô [Dm] hai ở làng [F] đôi Ba [F] quan i một [Bb] chiếc chiếc thuyền [C] mành , có [F] về là về với hội Có, cái danh cái danh hơn trời, ôi mới dẫu tìnhrằng Cô [C] cả, cô [Dm] hai lên thác [G] Chơi, anh [C] cả, anh [Dm] hai lên thác [F] chơi Ba [F] quan i một [Bb] chiếc là chiếc thuyền [C] nan i, có [F] về là về với với hội Có bến sông có a con thuyền Ô mấy dẫu tình rằng Anh [C] cả anh [Dm] hai vẫn còn [G] duyên, cô [C] cả cô [Dm] hai vẫn còn [F] duyên Ô mấy dẫu tình [C] rằng ô mấy dẫu tình [F] ơi!.... Trên [F] trời - ô mấy dẫu tình rằng - có đám mây xanh - ô mấy dẫu tình ơi Có con ngựa [C] bạch chạy quanh i gầm í [F] trời Ô mấy dẫu tình rằng, ô mấy dẫu tình ơi Đôi [Bb] ta -đôi ta- muốn lấy nhau [F] chơi -ô mấy dẫu tình ơi Nhưng cái duyên chưa [C] định thì trời chưa xe -ô mấy dẫu tình ơi Những [F] đôi -ố mấy dẫu tình rằng- bến nước bờ tre -ô mấy dẫu tình ơi- Nhưng cái duyên đã [C] định, trời [G] xe cứ i [F] thành Ô mấy dẫu tình rằng,ô mấy dẫu tình ơi Ba [Bb] đồng - ba đồng - một sợi chỉ [F] đào -một sợi chỉ đào- Áo vóc không [Bb] vá, vá vào áo [C] tơi - ô mấy dẫu tình ơi Tủi [F] lòng ì thiếp lắm chàng [Dm] ơi Dẫu rằng lên [C] ngược xuống xuôi lỡ [F] làng Ô mấy dẫu tình [C] rằng ô mấy dẫu tình [F] ơi Ô mấy đãu tình [C] rằng ô mấy dẫu tình [F] ơi Nói tự do: Gặp chàng dưới ánh trăng thanh, xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng. Trầu xanh, cau trắng, tranh hồng, đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe... Dạ! Xin mời anh Cả, anh Hai ăn với em miếng trầu.. [F] Ăn một miếng [C] trầu gặp đây ăn một miếng [F] trầu Không ăn ơ cầm lấy í, không [Dm] ăn ơ cầm lấy í [G] cho nhau bằng [C] lòng Trầu [F] này trầu tính ớ trầu [C] tình, trầu [Bb] này trầu [F] tính i trầu [G] tình. Ăn [C] vào cho [F] đỏ ăn vào cho [Dm] đỏ môi mình môi [G] ta Miếng [C] trầu [G] là miếng trầu [C] vàng Đứng ở đằng [F] xa yêu [C] nhau i đứng ở đằng [F] xa Con mắt liếc [C] lại í con mắt liếc [Dm] lại í bằng [G] ba đứng [C] gần Anh còn [F] son, em cũng còn son. Anh còn son i, em [Bb] i cũng ư còn [F] son i Ước gì ta [C] được ước a gì ta [Dm] được í [G] làm con một [C] nhà Em I về - Anh ì về - ...thưa [C7] với.... mẹ...[F] cha...

Video hướng dẫn