1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba tháng quân trường

Cuộn trang

Tuổi thư [Dm] sinh gối mộng đăng [Bb] trình Vui buớc quân [F] hành dọc ngang đời [Dm] lính Ba [Bb] tháng quân trường mồ hôi [Dm] đổ Ngày đầu tiên bỡ [F] ngỡ tay súng với nhịp [A7] đi Lâu [C] dần rồi chẳng khó khăn [Gm] chi Chín mươi hai ngày [F] lẻ, bạn bè vui [C] vẻ Còn một đêm [Bb] nay trước phút chia [Gm] tay Ôi [A7] tâm sự vơi [Dm] đầy Rời Quang Trung đôi [Bb] ta cùng nhau nguyện Dù [Dm] đường đời mỗi đứa cách [A7] một nơi Nẻo [F] ấy nếu có xa [Gm] xôi Nhớ mang theo một [Bb] lời Nguyện mến thương nhau [A7] hoài Ngày mai đây trên [Bb] con đường xuôi ngược Bạn [Dm] bè miền Trung tôi ở miền [A7] Tây Thế [Gm] gian dù có đổi thay Tình ta vẫn [A7] đẹp như ngày đầu [Dm] tiên

Video hướng dẫn