1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bà Tôi - Ngọc Khuê

Cuộn trang

Bà tôi đưa [Em] tôi ra đầu làng [D] một mình [G]bà đội cả trời nắng to [Em] Này là gió [Em] cuốn mây [C] trôi đưa tôi về làng [Em] Này [Em] là bóng nắng liêu xiêu [C] theo tôi đường làng [Em] Làng tôi [D] quanh co quanh co quanh co [B7] quanh co [Em] Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô Nhớ [Em] ...làng t ôi... [Am] Từng dòng mương [D] xanh bay bay bay bay [B7] Nhớ [G] ...bà t ôi... [Am] Một trăm năm [B7] rồi ngọn cỏ hóa mây trời [Em] Cười cười một chuỗi [Em] trời thử bụng ta Có mùa thóc lép [Em] lợp trên mái nhà [B7] Có mùa hoa cà [G] tự nhiên tím tái Bà ví lông gà [C] vàng như vườn cải [G] Ông ví mặt trời [B7] như lời mối lái [D] Ai v í tình yêu [B7] như trò nghịch dại [D] í a [Em] Bà lên Kẻ chợ [Em] có buồn được đâu [D] Ra về [C] lúc lắc [B7] héo mòn một xâu [Em] Ra về [C] lúc lắc [B7] héo mòn một xâu [Em] Chiều nay tôi đưa [Em] bà ra đầu làng [D], đầu làng mình chợt [G] nổi trận gió to [Am]

Video hướng dẫn