highlight chords
Bà tôi đưa [Em] tôi ra đầu làng [D] một mình [G]bà đội cả trời nắng to [Em]
Này là gió [Em] cuốn mây [C] trôi đưa tôi về làng [Em]
Này [Em] là bóng nắng liêu xiêu [C] theo tôi đường làng [Em]
Làng tôi [D] quanh co  quanh co quanh co [B7] quanh co [Em]
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô
Nhớ [Em] ...làng t ôi... [Am]
Từng dòng mương [D] xanh bay bay bay bay [B7]
Nhớ [G] ...bà t ôi... [Am]
Một trăm năm [B7] rồi ngọn cỏ hóa mây trời [Em]
Cười cười một chuỗi [Em] trời thử bụng ta
Có mùa thóc lép [Em] lợp trên mái nhà [B7]
Có mùa hoa cà [G] tự nhiên tím tái
Bà ví lông gà [C] vàng như vườn cải [G]
Ông ví mặt trời [B7] như lời mối lái [D]
Ai v í tình yêu [B7] như trò nghịch dại [D] í a [Em]
Bà lên Kẻ chợ [Em] có buồn được đâu [D]
Ra về [C] lúc lắc [B7] héo mòn một xâu [Em]
Ra về [C] lúc lắc [B7] héo mòn một xâu [Em]
Chiều nay tôi đưa [Em] bà ra đầu làng [D], đầu làng mình chợt [G] nổi trận gió to [Am]

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bà Tôi - Ngọc Khuê

Nguyễn Vĩnh Tiến
Bà tôi đưa [Em] tôi ra đầu làng [D] một mình [G]bà đội cả trời nắng to [Em]
Này là gió [Em] cuốn mây [C] trôi đưa tôi về làng [Em]
Này [Em] là bóng nắng liêu xiêu [C] theo tôi đường làng [Em]
Làng tôi [D] quanh co  quanh co quanh co [B7] quanh co [Em]
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô
Nhớ [Em] ...làng t ôi... [Am]
Từng dòng mương [D] xanh bay bay bay bay [B7]
Nhớ [G] ...bà t ôi... [Am]
Một trăm năm [B7] rồi ngọn cỏ hóa mây trời [Em]
Cười cười một chuỗi [Em] trời thử bụng ta
Có mùa thóc lép [Em] lợp trên mái nhà [B7]
Có mùa hoa cà [G] tự nhiên tím tái
Bà ví lông gà [C] vàng như vườn cải [G]
Ông ví mặt trời [B7] như lời mối lái [D]
Ai v í tình yêu [B7] như trò nghịch dại [D] í a [Em]
Bà lên Kẻ chợ [Em] có buồn được đâu [D]
Ra về [C] lúc lắc [B7] héo mòn một xâu [Em]
Ra về [C] lúc lắc [B7] héo mòn một xâu [Em]
Chiều nay tôi đưa [Em] bà ra đầu làng [D], đầu làng mình chợt [G] nổi trận gió to [Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com