1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bà tôi

Cuộn trang

[Am] Bà tôi đưa tôi ra đầu [C] làng Một mình bà đội cả trời nắng [Am] to Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng Này là [F] bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường [Am] làng Làng tôi quanh co quanh co quanh [G] co quanh [Am] co. Bà [Am] tôi đưa tôi ra đầu [C] làng Một mình bà đội cả trời nắng [Am] to Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng Này là [F] bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường [Am] làng Làng tôi quanh co quanh co quanh co Có [G] sợi rơm [Am] khô. [Am] Nhớ làng [G] tôi từng dòng [A] mương xanh Bay bay bay [Am] bay Nhớ bà [G] tôi một trăm [Am] năm rồi Ngọn cỏ hoá mây trời. [Am] Cười cười một chuỗi trời thử bụng [F] ta Có mùa thóc [Em] lép lợp trên mái [Am] nhà Có mùa hoa [G] cà tự nhiên tím tái. Bà ví lông [C] gà vàng như vườn [F] cải Ông ví mặt [Em] trời như lời mối [Am] lái Ai ví tình yêu như trò nghịch [G] dại í [C] a Bà lên kẻ [F] chợ có buồn được [Em] đâu Ra về lúc [G] lắc héo mòn một [F] xâu Ra về lúc lắc héo mòn một [Am] xâu * Chiều nay tôi [Am] đưa bà ra đầu [Em] làng Đầu làng mình [G] chợt nổi trận gió [Am] to.

Video hướng dẫn