Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bác đang cùng chúng cháu hành quân

Cuộn trang

1. Đêm nay trên [Gm] đường hành quân ra mặt trận Trùng trùng đoàn [Bb] quân tiến bước theo con đường của [Gm] Bác [G7] Nở ngàn [Cm] hoa chiến công ta dâng lên [Gm] người [Eb] Dâng lên tới [Cm] Đảng cả niềm [Gm] tin chiếu sáng [D7] ngời [Gm] Cờ [Bb] sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu [Cm] đi [Gm] Đi, ta đi giải phóng miền [Cm] Nam Khi [Gm] quê hương [Bb] nhà vẫn [Gm] còn bóng quân xâm lược [Cm] Thì ta còn chiến đấu [Gm] quét sạch nó [Cm] đi Lời [Gm] Bác thúc giục chúng [Cm] ta [D7] Chiến đấu cho quê [F] nhà Nam [D7] Bắc hòa lời [Gm] ca 2. Năm xưa Bác [Gm] cùng đoàn con đi chiến dịch Núi rừng vẫn [Bb] nhớ, suối vẫn in bóng hình của [Gm] Bác [G7] Cả đoàn [Cm] quân tiến theo Người như thác [Gm] đổ [Eb] Điện Biên năm [Cm] nào vọng lời [Gm] Bác giữa chiến [D7] hào [Gm] Toàn [Bb] quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác [Cm] trao [Gm] Đi ta đi giải phóng miền [Cm] Nam Khi [Gm] quê hương [Bb] nhà vẫn [Gm] còn bóng quân xâm lược [Cm] Thì ta còn chiến đấu [Gm] quét sạch nó [Cm] đi Lời [Gm] Bác thúc giục chúng [Cm] ta [D7] Bác kính yêu đang [F] cùng chúng [D7] cháu hành [Gm] quân 3. Hôm nay Bác [Gm] gọi cả non sông đáp lời Giương lê xốc [Bb] tới quyết tiến lên ta giành chiến [Gm] thắng [G7] Đường hành [Cm] quân dốc núi cao bao vực [Gm] thẳm [Eb] Gian nan nào [Cm] bằng lòng hờn [Gm] căm cao ngút [D7] trời [Gm] Miền [Bb] Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm [Cm] tươi [Gm] Ta xông lên giải phóng thành [Cm] đô Phá [Gm] hết bót [Bb] đồn quét [Gm] sạch hết quân xâm lược [Cm] Vì độc lập tự do [Gm] quyết giành ấm [Cm] no Giành [Gm] lấy những mùa [Cm] xuân [D7] Bác kính yêu đang [F] cùng chúng [D7] cháu hành [Gm] quân