1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bác là Hồ Chí Minh

Cuộn trang

Đêm mênh [Em] mông giữa mùa chiến dịch Bác ngồi [G] đó đinh [Am] ninh bên ngọn lửa [G] hồng [Em] Bác là Hồ Chí [Am] Minh Bác là Hồ Chí [Em] Minh Đêm [Bm] nay như bao [D7] đêm người đã không [G] ngủ Đêm [Am] nay như bao [D7] đêm trộm giấu im [G] lặng [Em] Bác chưa ngủ Bác [Bm] ơi [Em] Bác chưa ngủ Bác [Am] ơi Bác [G] thương đoàn chiến [C][Am] lạnh giá ngoài đêm [Em] giông Bác [G] thương đoàn dân công [C] đêm nay ngủ ngoài [Am] rừng Bác [Am] thương dân tộc ta bốn ngàn năm chưa vẹn toàn độc [Em] lập [Am] Đêm nay Bác không [Bm] ngủ vì một lẽ thường [Em] tình [Bm] Bác là Hồ Chí [Em] Minh [Am] Đêm nay Bác không [Bm] ngủ vì một lẽ thường [Em] tình [Bm] Bác là Hồ Chí [Am] Minh, [Bm] Bác là Hồ Chí [Em] Minh

Video hướng dẫn