1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bad boy

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Em] [G] [D] [Em] Giờ niềm tin [Em] đã phai phôi Đừng trông [G] ngóng đôi môi Đã xa [D] rồi, đã không còn [Em] đâu. Này anh đừng [Em] nói thêm chi Đừng than [G] trách đựơc gì Chỉ [D] thêm trái ngang, đắng [Em] cay. [Em] Đã qua rồi ngày [G] mắt môi Tình nồng [D] say em đâu nào hay anh dối [Em] gian [Em] Cứ quay mặt em [G] sẽ quên người Đã tàn [D] phai vội vàng như mây [Em] khói. ĐK: Xin anh đừng [Em] quay về, quay về, [G] quay về nữa [D] Tim em nay đã quá lạnh [Em] lùng Xin anh đừng [Em] mong chờ, mong chờ, [G] mong chờ nữa [D] Anh trong em như năm tháng phai [Em] nhoà. Xin anh đừng [Em] quay về, quay về, [G] quay về nữa [D] Tim em nay đã quá lạnh [Em] lùng Xin anh đừng [Em] mong chờ, mong chờ, [G] mong chờ nữa [D] Anh trong em như năm tháng phai [Em] nhoà. * You're the [Em] bad boy, bad boy, [G] bad boy You're the [D] bad boy, bad [Em] boy You're the [Em] bad boy, bad boy, [G] bad boy You're the [D] bad boy, bad [Em] boy.

Video hướng dẫn