1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Ca Bênh Cánh Võng

Cuộn trang

Dừng [Am]chân bên suối võng đưa Nhìn trời cao trong xanh lồng [Em]lộng Bông hoa [G]rừng thơm [C]mát, phải đất [F]nước cho ta [Am] Mẹ yêu [Dm]con gửi [Am]tình trong hoa bát [E7]ngát Võng theo [Dm]ra chiến [Em]trường Võng theo ta giải [Am]phóng Tổ Quốc ơi! Muôn [Dm]năm vững bền hai [Em]đầu Cho quê [Am]ta hết [Em]giặc, Bao em [Am]thơ yên [Em]ngủ Về anh [E7]ru dưới [Am]bóng…ơ… dừa Chiều Trường [Am]Sơn dào dạt võng đưa Rừng ru ta thân yêu như quê [Em]nhà Như con [G]thuyền trên [C]bến đợi rẽ [F]sóng trùng [Am]khơi Về dưới [Dm]xuôi, đồn [Am]thù bốc cháy nơi [E7]nơi Võng theo [Dm]ra chiến [Em]trường Võng theo ta giải [Am]phóng Tổ Quốc ơi! Muôn [Dm]năm vững bền hai [Em]đầu Lời ru [Am]xưa vỗ [Em]về Lời ru [Am]nay thúc [Em]giục Rộn lòng [E7]ta ra chiến…ơ… trường

Video hướng dẫn