highlight chords
Dừng [Am]chân bên suối võng đưa
Nhìn trời cao trong xanh lồng [Em]lộng
Bông hoa [G]rừng thơm [C]mát, phải đất [F]nước cho ta [Am]
Mẹ yêu [Dm]con gửi [Am]tình trong hoa bát [E7]ngát
Võng theo [Dm]ra chiến [Em]trường
Võng theo ta giải [Am]phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn [Dm]năm vững bền hai [Em]đầu
Cho quê [Am]ta hết [Em]giặc,
Bao em [Am]thơ yên [Em]ngủ
Về anh [E7]ru dưới [Am]bóng…ơ… dừa
Chiều Trường [Am]Sơn dào dạt võng đưa
Rừng ru ta thân yêu như quê [Em]nhà
Như con [G]thuyền trên [C]bến đợi rẽ [F]sóng trùng [Am]khơi
Về dưới [Dm]xuôi, đồn [Am]thù bốc cháy nơi [E7]nơi
Võng theo [Dm]ra chiến [Em]trường
Võng theo ta giải [Am]phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn [Dm]năm vững bền hai [Em]đầu
Lời ru [Am]xưa vỗ [Em]về
Lời ru [Am]nay thúc [Em]giục
Rộn lòng [E7]ta ra chiến…ơ… trường
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Ca Bênh Cánh Võng

Nguyên Nhung
Dừng [Am]chân bên suối võng đưa
Nhìn trời cao trong xanh lồng [Em]lộng
Bông hoa [G]rừng thơm [C]mát, phải đất [F]nước cho ta [Am]
Mẹ yêu [Dm]con gửi [Am]tình trong hoa bát [E7]ngát
Võng theo [Dm]ra chiến [Em]trường
Võng theo ta giải [Am]phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn [Dm]năm vững bền hai [Em]đầu
Cho quê [Am]ta hết [Em]giặc,
Bao em [Am]thơ yên [Em]ngủ
Về anh [E7]ru dưới [Am]bóng…ơ… dừa
Chiều Trường [Am]Sơn dào dạt võng đưa
Rừng ru ta thân yêu như quê [Em]nhà
Như con [G]thuyền trên [C]bến đợi rẽ [F]sóng trùng [Am]khơi
Về dưới [Dm]xuôi, đồn [Am]thù bốc cháy nơi [E7]nơi
Võng theo [Dm]ra chiến [Em]trường
Võng theo ta giải [Am]phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn [Dm]năm vững bền hai [Em]đầu
Lời ru [Am]xưa vỗ [Em]về
Lời ru [Am]nay thúc [Em]giục
Rộn lòng [E7]ta ra chiến…ơ… trường

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com