1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca cho người kỹ nữ

Nhật Ngân - Duy Trung
Nguồn: saigonocean.com