1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca Chuyên Bắc Ninh

Cuộn trang

1. [C] Bàng xanh xanh, bằng lăng xanh, phượng xanh xanh Hoa lung linh khoe sắc thắm đầu [F] cành [G] Lá la la là [C] la [C] Bằng lăng xanh, bàng xanh xanh, phượng xanh xanh Trường em đây, Trung học Chuyên Bắc [F] Ninh lá la [G] là là [Am] Giữa trái tim của [G] thành phố nhỏ [F] Chuyên Bắc Ninh xanh [C] tốt vươn mình [Dm] Một vườn ươm cho bao [C] nhiêu trái ngon [F] Giữa đất trời Kinh [G] Bắc địa linh ĐK: Cùng nhau vun [C] đắp, sắc [G] hương bát ngát vườn [Am] ươm Biết [G] bao tâm huyết thầy [F] cô khó [C] khăn vẫn yêu [Dm] nghề [G] Và bao cố [C] gắng, quyết [G] tâm bao lớp trò [Am] ngoan Sớm [Em] khuya vẫn luôn miệt [F] mài gắng [Em] công đua [Dm] tài Vườn [Am] ươm trường Chuyên tràn căng nhựa sống Cùng [G] nhau chung tay dựng [C] xây ngày mai [F] Quê hương xanh, đất nước thêm phồn [Dm] vinh Luôn xứng [G] danh trường chuyên Bắc [C] Ninh 2. [C] Bàn tay chai, bàn tay xinh, bàn tay chung Ươm chăm hoa, hai tốt nhiều [F] mùa [G] Lá la la là [C] la [C] Thầy say sưa, trò say sưa, trường say ươm Ngàn hoa thơm, hoa đẹp Chuyên Bắc [F] Ninh lá la [G] là là [Am] Với trái tim cô [G] thầy thắm đỏ [F] Em lớn lên yêu [C] lớp yêu trường [Dm] Một vườn ươm cho bao [C] nhiêu thế hệ [F] Mãi sống vì non [G] nước Việt Nam

Video hướng dẫn