1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca dành cho những xác người

Cuộn trang

Xác [Am] người nằm trôi sông [G] Phơi trên ruộng [Am] đồng [E7] Trên nóc nhà thành [G] phố [E7] Trên những đường quanh [Am] co Xác [Am] người nằm bơ vơ [G] Dưới mái hiên [Am] chùa [E7] Trong giáo đường thành [G] phố [E7] Trên thềm nhà hoang [Am] vu Mùa xuân [Am] ơi! Xác hương [C] thơm cho đất ruộng [Am] cày Việt Nam [C] ơi! Xác thêm [Am] hơi cho đất ngày [Dm] mai Đường đi [C] tới dù trong [F] gai Thì quanh [E7] đây đã có [Am] người Xác [Am] người nằm quanh đây [G] Trong mưa lạnh [Am] này [E7] Bên xác người già [G] yếu [E7] Có xác còn thơ [Am] ngây Xác [Am] nào là em tôi [G] Dưới hố hầm [Am] này [E7] Trong những vùng lửa [G] cháy [E7] Bên những vòng ngô [Am] khoai

Video hướng dẫn