1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng)

Cuộn trang

1. Em nghe tin [C] vui bên Đông Trường Sơn Em nghe tin [Am] vui bên Tây Trường Sơn Nghe sấm [C] dội cả non [Dm] ngàn Nghe bão [G] nổi cả đôi [Dm] miền Anh giải phóng [F] quân hôm nay ra đi Mang lửa hờn [C] căm bao năm nấu [G] nung Anh qua Tân Lâm chôn vùi Mỹ [C] nguỵ Bão thép căm [Dm] hờn dội lửa Sa [Am] Mưu Đồi Năm [G] Dương kèn vui chiến [C] thắng Rền Khe [Am] Sanh quân ta reo [C] hò 2. Khe Sanh năm [C] xưa anh đã về đây Non sông nơi [Am] nơi dâng lên niềm vui Nghe pháo [C] nổ rền vang [Dm] trời Bao bốt [G] đồn giặc tơi [Dm] bời Anh giải phóng [F] ơi! quê hương vui sao Trên đường Chín [C] anh ghi bao chiến [G] công Trong muôn gian lao mưa bom bão [C] lửa Anh bước trên [Dm] đầu thù xốc [Am] tới Miền Nam [G] vui mùa hoa chiến [C] thắng Tràn ngập quê [G] hương lời ca tưng [C] bừng

Video hướng dẫn