1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca Hà Nội

Vũ Thanh (miền Bắc)
Bài ca Hà Nội
Nguồn: hopamviet.com