1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Ca Hoàng Sa Trường Sa

Cuộn trang

capo ngăn2 Nói: Hãy nói với muôn đời sau. Về hoàng sa thiêng liêng về trường sa thiêng liêng. hãy luôn khắc ghi trong tim rằng, máu xương cha ông đã thắm vào đảo xanh thiêng liêng. Hoàng sa, trường sa. Nam: Hãy[G] nói với muôn đời [D7]sau về hoàng sa thiêng liêng về trường sa thiêng[G] liêng. Nữ: hãy luôn khắc ghi trong[C] tim rằng, máu [D7]xương cha ông đã thắm vào đảo xanh thiêng [G]liêng. Hoàng [C]sa, trường[G] sa.Hoàng [D7]sa, trường[G] sa. Lên vượt lên chiến [D]thuyền, vang là vang pháo [G]đồn. Quân [C]reo dậy [A7]trời biển[D] đông. [G] Hồn thiêng sông núi, [D]cháu con tiên rồng. Hoàng [C]sa, Trường[D] sa. Hoàng [D7]sa, trường [G]sa. Vang hò vang trống[D] dồn, reo hò reo phá [G]giặc. Chi [C]lăng, Bạch[A7] đằng, Đống[D] đa. [G]Ngàn năm buất khuất,[D] chiến công oai hùng. [G]Hồn thiêng sông núi, cháu con lạc hồng. Hoàng[C] sa, trường [G]sa. Hoàng [D7]sa, trường [G]sa.

Video hướng dẫn