1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca học trò

Cuộn trang

Kính thưa [Em] thầy đây bài chính tả của con Bài chính tả viết về nước [G] Mỹ Con viết hai [D] lần sai chữ [Em] "America" Con viết hai [D] lần sai chữ [C] "communist" Con viết hai [D] lần sai chữ [Em] "liberty". Làm sao [Em] được, làm sao được bởi anh con vừa [G] chết Kính thưa [Bm] thầy đây bài luận triết của [Em] con Một căn nhà và một trái [G] phá Một đám cưới [D] hồng bên cạnh một đám [Em] ma Một kiếp sống [D] tàn dưới biển người no [C] ấm Ôi tiếng hát [D] nào bên [B7] lệ em tuôn [Em] mau. Làm sao [Em] thuộc bài con [C] học để vinh thân đời [G] sau Kính thưa [B7] thầy đây là bài toán của [Em] con Những đường [C] cong, đường [Em] thẳng đều có gài [Am] mìn Từ trong thành [G] phố có bạn, có Mỹ, [B7] có con gái học [Em] trò Đường vào [D] rừng có hầm hố cá [G] nhân Đường vào [B7] đời có xương máu căm [Em] hờn. Con đã chứng minh nhiều [Am] lần Đường ngoằn [G] ngoèo qua Mỹ, qua [B7] Paris thật ngắn Nhưng không thể nối [D] liền Sài gòn, Hà [G] Nội Nhưng không thể nối [D] liền thành phố với làng [Em] quê Con không đậu tú [D] tài để đi sĩ quan Đà [B7] Lạt Con không đậu tú [G] tài để thành bác sĩ, kỹ [Em] sư. Kính thưa [Em] thầy đây bài thuộc lòng của con Tổ quốc Việt [Am] Nam bốn ngàn năm văn [G] hiến Một [Bm] trăm năm Pháp [C] thuộc, hai [D] mươi năm đoạ [Em] đày Làm sao con thuộc [B7] được chuyện Kiều, Nguyễn [Em] Du. Những bài [Em] thơ mùa thu Nguyễn [G] Khuyến Những bài công [D] dân sử địa Những bài [Bm] học con ngại ngùng không dám đọc [C] to Trên đường [B7] phố hay những vùng ngoại [Em] ô. Kính thưa [Em] thầy đây là quyển vở của [C] con Suốt một [Am] năm chưa một tờ có [G] chữ Con để [D] dành ép khô những dòng nước mắt Của cha con, của mẹ [Bm] con, của chị con và [B7] của chính [Em] con.

Video hướng dẫn