1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Ca Khó Nghèo

Nguyễn Bách
Nguồn: catruong.com